Magnesiumvergiftiging

Bijgewerkt op 29 december 2023

Wat is een magnesiumvergiftiging?

Een magnesiumvergiftiging is een aandoening waarbij door een overmaat aan magnesium in het lichaam bepaalde symptomen en ziekteverschijnselen optreden. De medische naam voor een vergiftiging met magnesium is magnesiumintoxicatie.

Wat is de oorzaak?

Magnesiumvergiftiging wordt meestal veroorzaakt door inname of toediening van te veel magnesium, bijvoorbeeld bij behandeling met geneesmiddelen die magnesium bevatten. Er zijn verschillende geneesmiddelen die magnesium bevatten, waaronder bepaalde laxeermiddelen (bijv. magnesiumsulfaat) en bepaalde antacida (bijv. magnesiumhydroxide). Magnesiumsulfaat als klysma toegediend kan ook magnesiumvergiftiging veroorzaken.

magnesiumvergiftiging kan ontstaan door overmatige inname van geneesmiddelen die magnesium bevatten
magnesiumvergiftiging kan ontstaan door overmatige inname van geneesmiddelen die magnesium bevatten

Een andere oorzaak voor het ontstaan van een magnesiumintoxicatie is nierfalen. Magnesium wordt namelijk door de nieren uitgescheiden in de urine. Als de nieren niet goed werken wordt minder magnesium uitgescheiden. Er blijft dan meer magnesium achter in het lichaam.

Een derde categorie oorzaken is aantasting van de slijmvliezen van het maagdarmkanaal. Magnesium in de voeding wordt opgenomen in het maagdarmkanaal. Het slijmvlies van het maagdarmkanaal is een barriere die gepasseerd moet worden voor opname van magnesium in het bloed. Als het slijmvlies beschadigd raakt, bijvoorbeeld door ontsteking, wordt magnesium in verhoogde hoeveelheden opgenomen in het bloed. Aandoeningen waarbij zo een magnesiumvergiftiging kan ontstaan zijn onder andere maagslijmvliesontsteking, maagzweer, en ontsteking van het dikkedarmslijmvlies (colitis). Ook aanhoudende obstipatie kan leiden tot aantasting van het dikkedarmslijmvlies en daardoor verhoogde opname van magnesium in het bloed.

Hoe vaak komt het voor?

Magnesiumvergiftiging is zeldzaam. Wij hebben geen exacte cijfers over het voorkomen van een vergiftiging met magnesium. Waarschijnlijk gaat het om slechts enkele tientallen tot een paar honderd gevallen per jaar in Nederland.

Welke symptomen geeft het?

Vergiftiging met magnesium kan tot verschillende symptomen en ziekteverschijnselen leiden. De symptomen zijn afhankelijk van het magnesium gehalte van het bloed. De volgende symptomen kunnen optreden:

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld op grond van het lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, en elektrocardiografie (ECG).

Lichamelijk onderzoek

Bij lichamelijk onderzoek zijn de pupillen vaak wijder dan normaal. Bovendien reageren ze niet op licht. Dit kan worden getest door met een lampje in de ogen te schijnen. Normaal gesproken worden de pupillen dan kleiner. Als de pupillen groot blijven spreken artsen wijde, lichtstijve pupillen.

Verder is vaak sprake van verminderde spierpeesreflexen, zoals bijvoorbeeld een verminderde kniepeesreflex. Doordat spiertjes in de wand van de bloedvaten minder goed kunnen samentrekken worden bloedvaten wijder dan normaal. Dit, tesamen met een verlaging van de hartslag (bradycardie), kan leiden tot een verlaging van de bloeddruk (hypotensie).

Bloedonderzoek

Bij onderzoek van het bloed zal het magnesium gehalte verhoogd zijn. Artsen spreken dan van hypermagnesiëmie. Dat betekent dat het magnesium gehalte in het bloed hoger is dan 1,00 mmol/l. Hiermee wordt de diagnose bevestigd.

ECG

Op een ECG (hartfilmpje) kunnen het PR-interval en de QT-tijd verlengd zijn. Het QRS-complex kan breder zijn dan normaal.

Wat is de behandeling?

De behandeling van magnesiumvergiftiging is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Wanneer de aandoening wordt veroorzaakt door inname van geneesmiddelen die magnesium bevatten is het van belang om het gebruik daarvan te staken.

Een minder ernstige vergiftiging met magnesium kan worden behandeld met bepaalde plaspillen (diuretica) in combinatie met toediening van calcium.

Daarnaast is het van belang om ernstige ziekteverschijnselen snel te behandelen. Zo kan een verlaagd calcium gehalte in het bloed worden behandeld door calcium via een infuus direct in het bloed toe te dienen.

Mensen met slecht werkende nieren hebben vaak moeite om voldoende magnesium met de urine uit te scheiden. Bij hen kan het nodig zijn om overtollig magnesium met behulp van hemodialyse (‘nierspoelen’) uit het bloed te verwijderen.

Synoniemen

magnesiumintoxicatie, vergiftiging met magnesium, intoxicatie met magnesium

Engelse vertaling

magnesium intoxication

Verder lezen / Referenties

Reacties van lotgenoten

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt feedback geven op het artikel, vragen stellen en/of aanvullingen of adviezen geven. Andere lezers kunnen daar weer op reageren. Zo kan een levendige discussie ontstaan. Reacties worden niet automatisch gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie van Simpto.nl gezien zijn. Daar kan soms enige uren overheen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven