Koolmonoxidevergiftiging

Bijgewerkt op 29 december 2023

Wat is koolmonoxidevergiftiging?

Koolmonoxidevergiftiging is een gevaarlijke vergiftiging met koolmonoxidegas. Koolmonoxide is een gas dat vrijkomt bij onvolledige verbranding van brandstoffen.

De medische term voor koolmonoxidevergiftiging is ‘koolmonoxide-intoxicatie’ of ‘CO-intoxicatie’.

Welke symptomen geeft het?

De volgende klachten kunnen voorkomen:

Hoofdpijn, vaak kloppend van karakter

Bij ernstige koolmonoxidevergiftiging kunnen bewusteloosheid, toevallen en hartpompfalen optreden. Het slachtoffer kan in coma raken en uiteindelijk overlijden.

Wat is de oorzaak?

Koolmonoxide is een kleurloos en reukloos gas dat vrijkomt bij onvolledige verbranding van hout, gas, kool enz. Onvolledige verbranding treedt op wanneer onvoldoende zuurstof in de lucht aanwezig is voor volledige verbranding. Het gevaar van koolmonoxide is dat het wordt ingeademd en vervolgens in het bloed komt. Daar verdringt het zuurstof van de rode bloedcellen waardoor het zuurstoftransport naar de weefsels en organen in gevaar komt. Doordat koolmonoxide kleurloos en reukloos is kun je niet zien of ruiken of ergens koolmonoxide aanwezig is.

Onderscheid acuut en chronisch

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een acute vorm en een chronische vorm. Bij de acute vorm wordt de vergiftiging veroorzaakt door kortdurende blootstelling aan grote hoeveelheden koolmonoxide. Bij de chronische vorm wordt de vergiftiging veroorzaakt door langdurige blootstelling aan lagere hoeveelheden koolmonoxide. De acute vorm wordt hier besproken. Klik voor de chronische vorm door naar de pagina over chronische koolmonoxidevergiftiging.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Meestal zal de arts op grond van het verhaal en de klachten de diagnose kunnen stellen. Een onderzoek van slagaderlijk bloed kan de hoeveelheid zuurstof in het bloed aangeven. Deze is verlaagd. De anion gap kan verhoogd zijn.

Wat is de behandeling?

In eerste instantie moet worden gezorgd dat de blootstelling aan koolmonoxide direct wordt gestopt. Verder wordt behandeld door de patiënt 100% zuurstof in te laten ademen. De zuurstof verdrijft de koolmonoxide van de hemoglobine. Soms wordt gekozen voor hyperbare zuurstofbehandeling. Hierbij wordt 100% zuurstof onder hoge druk ingeademd.

Beloop en prognose

Koolmonoxidevergiftiging is een ernstige aandoening. De ernst is afhankelijk van de mate en duur van blootstelling aan koolmonoxide. Hoe groter de blootstelling aan koolmonoxide des te sterker de afname van het bewustzijn. Mensen met een ernstige koolmonoxidevergiftiging kunnen in coma raken of zelfs overlijden. Jaarlijks overlijden in Nederland 5-10 mensen aan koolmonoxidevergiftiging.

Preventie koolmonoxidevergiftiging

Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen zijn de volgende maatregelen van belang:

  • nagaan of er een bron voor koolmonoxide in de ruimte van verblijf aanwezig is geweest. Let met name op oude, slecht functionerende fornuizen, grills, boilers, open haarden, uitlaatgassen van auto’s enz.
  • installeren van koolmonoxidemelders.

Engelse vertaling

carbon monoxide poisoning

ICD10-code

T58

Verder lezen / referenties

  • Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ‘Koolmonoxide’; gepubliceerd in 2015.

Synoniemen

Andere namen voor koolmonoxidevergiftiging zijn rookvergiftiging, koolmonoxideintoxicatie, koolmonoxide-intoxicatie, CO-vergiftiging, CO-intoxicatie, koolstofmonoxidevergiftiging, koolstofmonoxide vergiftiging en koolstofmonoxide intoxicatie


Niet gevonden wat je zocht?

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt feedback geven op het artikel, vragen stellen en/of aanvullingen of adviezen geven. Andere lezers kunnen daar weer op reageren. Zo kan een levendige discussie ontstaan. Het is ook een manier om in contact te komen met andere mensen met koolmonoxidevergiftiging. Reacties worden niet automatisch gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie van Simpto.nl gezien zijn. Daar kan soms enige uren overheen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven