Vergiftiging

Bijgewerkt op 29 december 2023

Wat is een vergiftiging?

Een vergiftiging is een aandoening die ontstaat door blootstelling aan bepaalde stoffen in hoeveelheden die klachten of ziekteverschijnselen veroorzaken. De medische naam voor een vergiftiging is intoxicatie. De stof die de vergiftiging veroorzaakt heet vergif of toxische stof.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen acute vergiftigingen en chronische vergiftigingen. Bij een acute vergiftiging worden de klachten veroorzaakt door een eenmalige, kortdurende blootstelling aan een giftige stof. Bij een chronische vergiftiging is sprake van klachten door herhaaldelijke, langdurige blootstelling aan een giftige stof.

Verder wordt onderscheid gemaakt tussen onbedoelde vergiftigingen (accidentele intoxicaties) en opzettelijke vergiftigingen (intentionele intoxicaties).

De wetenschap die vergiftigingen bestudeert is de toxicologie. Een belangrijk principe bij vergiftigingen is dat het niet enkel de giftigheid (toxiciteit) van een stof belangrijk is, maar dat ook de dosis het vergif maakt.

Welke vergiftigingen zijn er?

In principe kan elke stof een vergiftiging veroorzaken, als deze maar in voldoende hoeveelheden wordt ingenomen. Zo kan zelfs water een vergiftiging veroorzaken.

In de tabel hieronder staat een aantal bekende vergiftigingen (intoxicaties), met de daarbij voorkomende symptomen.

VERGIFTIGINGSYMPTOMEN
aconitinevergiftigingverminderd gevoel
tintelend gevoel
duizeligheid
hartkloppingen
misselijkheid
braken
spiertrillingen
lage bloeddruk
ammoniakvergiftiging
arsenicumvergiftigingspierkampen
misselijkheid
braken
buikpijn
diarree
soms met bloedbijmenging (bloederige diarree)
aanhoudende diarree kan leiden tot uitdroging (dehydratie)
hoofdpijn
klamme huid
bewustzijnsverlies
tot coma toe
inwendige bloeding
cyanidevergiftigingzich zwak voelen
hoofdpijn
draaiduizligheid
verwardheid
moeite met ademhalen
verlies van bewustzijn
stuiptrekkingen
ademstilstand
coma
hartstilstand
digitalisvergiftigingmisselijkheid
braken
buikpijn
diarree
dioxinevergiftigingvermoeidheid
chlooracne
depressie
verminderde afweer
histaminevergiftigingmisselijk
buikpijn
diarree
hoofdpijn
brandend gevoel rond de mond / brandend gevoel in de mond
jeuk
snelle hartslag
braken
koorts
opvliegers
rode vlekjes op de huid
rode ogen
koude rillingen
brandend gevoel in het lichaam
metaalsmaak
rode verkleuring van de huid (erytheem)
huidafwijking/ huiduitslag
dikke tong
duizeligheid
brandend gevoel aan de lippen
dik gezicht (gezichtszwelling, opgezwollen gezicht)
kortademigheid
huiduitslag op de borstkas
huiduitslag op de bovenrug
rood gezicht
veel zweten
pijn in de bovenbuik
hartkloppingen
hese stem
dikke lippen
loopneus
lage bloeddruk
pepersmaak
ijzervergiftigingbuikpijn
misselijkheid
braken
diarree
sufheid
verlies van bewustzijn
stuiptrekkingen
zwarte ontlasting
kobaltvergiftigingvermoeidheid
hoofdpijn
spierpijn
tintelend of prikkelend gevoel
doof of verminderd gevoel
overgevoeligheid voor licht
oorsuizen
slechthorendheid of doofheid
slecht zien
koolmonoxidevergiftigingmoeheid
misselijkheid
dufheid
verwardheid en verminderd oriëntatievermogen
versnelde hartslag
kopervergiftigingbuikpijn
metaalsmaak
moeheid
braken
bloedbraken
zwarte ontlasting
lage bloeddruk (hypotensie)
gele verkleuring van de ogen
gelige verkleuring van de huid
donkere verkleuring van de huid
kortademigheid
diarree
kwikvergiftigingdiarree
verlies van bewustzijn
niet of minder plassen
lithiumvergiftigingmisselijkheid
braken
lusteloosheid
trillende handen
wankel lopen
verwardheid
veel plassen
onduidelijk praten
stuiptrekkingen
sufheid
snelle trekkende bewegingen van de ogen (nystagmus)
bewustzijnsverlies tot coma aan toe
loodvergiftigingdepressiviteit
vreemd gedrag
verstandelijke beperking
hoofdpijn
vergeetachtigheid
buikpijn
darmverstopping
tintelend of prikkelend gevoel
onvruchtbaarheid
magnesiumvergiftigingverminderde spierkracht
sufheid
grote pupillen
verwijding van bloedvaten, wat kan leiden tot:
verlaging van de bloeddruk (hypotensie)
blozen
langzame hartslag
nicotinevergiftigingduizeligheid
hoofdpijn
kwijlen
misselijkheid
braken
bewustzijnsverlies
veel zweten
buikpijn
diarree
vertraagde hartslag
trillende handen
snelle hartslag
nootmuskaatvergiftigingstemmen horen
hartkloppingen
gevoel van naderend onheil
dingen zien die er niet zijn of dingen anders zien dan ze zijn
duizeligheid
snelle hartslag
onrust
misselijkheid
droge mond
slaperigheid
dorst
rusteloosheid
opgewonden
angstig
verward
buikpijn, vaak pijn midden in de bovenbuik
braken
gevoel uit het lichaam te treden
strychninevergiftigingnervositeit
verwardheid
spiersamentrekkingen
vitamine A-vergiftigingmisselijkheid en overgeven
vermoeidheid
geen trek in eten
verslechterd zicht (onscherp zien)
spierpijn
hoofdpijn
schilferende huid
rode huid
vitamine B6-vergiftigingpijnscheuten in de voeten en benen
tintelend of prikkend gevoel in de voeten
doof gevoel in de voeten
tintelend gevoel in de tenen
doof gevoel in de tenen
tintelend of prikkend gevoel in de onderbenen
doof gevoel in de onderbenen
tintelend gevoel in de vingers
doof gevoel in de vingers
tintelend gevoel in de handen
doof gevoel in de handen
moeite met lopen
moeite om in evenwicht te blijven
afname van de spierkracht
hyperesthesie
botpijn
spiertrillingen (fasciculaties)
overzicht van bekende vergiftigingen

Engelse vertaling

poisoning, intoxication

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven