Tyfus

Bijgewerkt op 23 november 2021

Wat is tyfus?

In Nederland zeldzame infectieziekte die wordt veroorzaakt door salmonella-bacteriën. De ziekte komt in Nederland eigenlijk alleen maar voor bij mensen die in het buitenland zijn besmet. Vaak worden deze mensen besmet in één van de landen rondom de Middellandse Zee.

Welke symptomen geeft het?

De volgende klachten kunnen voorkomen:

Wat is de oorzaak?

Tyfus wordt veroorzaakt door de Salmonella-bacterie. Besmetting met Salmonella-bacteriën kan plaatsvinden door overbrenging van mens op mens of via besmet voedsel. Er zijn verschillende typen salmonella-bacteriën. Meestal wordt tyfus veroorzaakt door Salmonella typhimurium en Salmonella enteritidis, soms door Salmonella typhi en Salmonella paratyphi A of B.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld op grond van de klachten, de bevindingen bij lichamelijk onderzoek, en laboratoriumonderzoek

  • Lichamelijk onderzoek: soms zal de arts een vergroting van de milt ontdekken.
  • Bloedonderzoek: de bezinking is vaak verhoogd, er is vaak een verhoging van bepaalde leverenzymen, en het aantal witte bloedcellen (vooral de zogenaamde eosinofiele granulocyten) is verlaagd.
  • Bloedkweek: de salmonella-bacteriën zijn soms in het bloed aantoonbaar.
  • Beenmergkweek: soms is de salmonella-bacterie niet in het bloed maar wel in het beenmerg aan te tonen.
  • Onderzoek van de ontlasting

Andere talen

Engelse vertaling

febris typhoidea, typhoid, enteric fever

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven