Tumorale calcinose

Bijgewerkt op 7 mei 2023

Wat is tumorale calcinose?

Tumorale calcinose is een zeldzame aandoening waarbij van kalk (calcium) neerslaat in weefsels rond de gewrichten. De aandoening wordt veroorzaakt door een te hoog calcium gehalte in het bloed. Dit laatste wordt hypercalciemie genoemd. Meestal is de hypercalciemie het gevolg van aantasting van de bijschildklieren. De bijschildklieren spelen namelijk een belangrijke rol bij het regelen van de hoeveelheid kalk (calcium) in ons lichaam.

Hoe vaak komt het voor?

Tumorale calcinose is een zeldzame aandoening. Bij ons zijn geen exacte cijfers bekend over hoe vaak de aandoening voorkomt. Uit onderzoek is gebleken dat zo’n 2% van de mensen die wordt behandeld met nierdialyse de aandoening krijgt.

Wat is de oorzaak?

De aandoening wordt veroorzaakt door een te hoog calcium gehalte in het bloed. Dit laatste wordt hypercalciemie genoemd. Meestal is de hypercalciemie het gevolg van aantasting van de bijschildklieren. De bijschildklieren spelen namelijk een belangrijke rol bij het regelen van de hoeveelheid kalk (calcium) in ons lichaam.

Welke symptomen geeft het?

Bij tumorale calcinose kan sprake zijn van een lokale zwelling (tumor) ten gevolge van ophoping van kalk. Er is dus geen sprake van een tumor in de zin van een gezwel van zich snel delende cellen. De zwelling kan leiden tot lokale pijn rond het aangetaste gewricht. Ook kan de ophoping van kalk na verloop van tijd doorbreken door de huid en zo een lokale zweer veroorzaken.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden vermoed op grond van de klachten, als die voorkomen bij iemand die wordt behandeld met hemodialyse of peritoneaaldialyse. Bij bloedonderzoek is het fosfaat gehalte verhoogd. Dit wordt hyperfosfatemie genoemd. De diagnose kan worden bevestigd door met beeldvormend onderzoek de ophoping van kalk aan te tonen.

Engelse vertaling

tumoral calcinosis

Dialysis alters calcium phosphate product (>70). Idiopathic tumoral calcinosis is autosomal dominant and is not associated with dialysis. Note the premature arterial calcification which is a clue that this is a renal patient. Vascular calcification contributes to an increase in morbidity.

Verder lezen / Referenties

  • H Rijk, I van den Elskamp, M Rijk, P Rijk, ‘Pijnlijke heup’, gepubliceerd in de rubriek ‘Gezien’ van Medische Contact van 28 april 2023; 17: pagina’s 20-21.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven