Trombose darmader

Bijgewerkt op 7 augustus 2020

Trombose darmader – wat is dat?

Een trombose is een bloedstolsel in een bloedvat. Met ’trombose darmader’ wordt dus bedoeld een bloedstolsel dat zich in de darmader bevindt. De darmader is het bloedvat dat bloed vanuit de darm afvoert richting het hart. De wetenschappelijke naam voor de darmader is ‘vena mesenterialis’. De wetenschappelijke naam voor trombose van de darmader is ‘vena mesenterica trombose’ of ’trombose van de V. mesenterica’.

Wat is de oorzaak?

Het is niet altijd duidelijk waarom een trombose in de darmader ontstaat. Er zijn echter een groot aantal omstandigheden waarbij de kans op het krijgen van een stolsel in de ader van de darm verhoogd is. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn:

Welke klachten geeft het?

Trombose darmader kan tot de volgende klachten leiden:

Hoe vaak komt het voor?

Trombose van de darmader is een zeldzame aandoening. Jaarlijks krijgen naar schatting 150 mensen in Nederland deze vorm van trombose.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld met behulp van beeldvormend onderzoek. Op een CT-scan van de buik zijn afwijkingen aan de darm zichtbaar die passen bij een trombose, zoals verdikking van de darmwand en soms vrij lucht in de buikholte.

Wat is de behandeling?

De behandeling bestaat uit een operatie waarbij het afgestorven deel van de darm wordt verwijderd. Daarnaast worden vaak geneesmiddelen voorgeschreven die bloedstolling tegengaan. Dit worden ‘antistollingmiddelen’ of ‘anticoagulantia‘ genoemd.

Wat is het beloop?

Trombose van de darmader is een ernstige aandoening. De aandoening kan leiden tot afsterven van grote delen van de (dunne) darm. Hierdoor kunnen ook ernstige bloedingen ontstaan. Als de diagnose niet tijdig wordt gesteld kunnen mensen hieraan overlijden. Omdat de klachten die bij deze aandoening voorkomen ook bij veel vaker voorkomende aandoeningen voorkomen is het soms moeilijk om de diagnose te stellen.

Engelse vertaling

mesenteric vein thrombosis

Synoniemen

Andere namen voor trombose van de darmader zijn mesenteriaalvenetrombose, trombose van de bovenste darmader, trombose van de V. mesenterica superior, V. mesenterialis-trombose, mesenteriale veneuze trombose, veneuze mesenteriale trombose, acute veneuze mesenteriale trombose, en dunnedarmischemie door een V.-mesenterica-superiortrombose.

Scroll naar boven