Syndroom van Ogilvie

Bijgewerkt op 19 juli 2022

Wat is het syndroom van Ogilvie?

Het syndroom van Ogilvie is een zeldzame aandoening waarbij het rechter deel van de dikke darm sterk uitzet. Het komt meestal voor bij mensen die ernstig ziek zijn. Het is een ernstige aandoening omdat door de uitzetting de dikke darm kan openbarsten. Darminhoud treedt dan buiten de darm en kan uitgebreide infecties veroorzaken.

De medische naam voor het Ogilvie syndroom is ‘idiopathische intestinale pseudo-obstructie’.

Welke klachten geeft het?

Het syndroom van Ogilvie kan tot de volgende klachten leiden:

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld op grond van de klachten, bevindingen bij lichamelijk onderzoek, en beeldvormend onderzoek.

Lichamelijk onderzoek

Bij lichamelijk onderzoek zijn de darmgeluiden vaak niet of nauwelijks hoorbaar. Door de sterke verwijding van een deel van de dikke darm ligt de peristaltiek vrijwel stil.

Op een rontgenfoto van de buik is de verwijding van de blinde darm vaak goed zichtbaar. Ook kan een vloeistofspiegel zichtbaar zijn in de dikke darm.

Wat is de behandeling?

De behandeling kan zijn (1) afwachten, (2) colonoscopische decompressie, (3) behandeling met geneesmiddelen, of (4) operatie.

Afwachten

Artsen spreken in dit geval van ‘conservatief beleid’. Dat betekent geen gerichte ingreep uitvoeren. Wel worden maatregelen genomen om de darm te ontlasten, zoals tijdelijk niks eten (‘niets per os’). Voedingsmiddelen worden in die periode via een infuus direct in het bloed toegediend.

Colonoscopische decompressie

Door middel van een kijkonderzoek van de dikke darm (colonoscopie) wordt geprobeerd de druk in de dikke darm te verminderen. Hierdoor zal de kans op openbarsten van de dikke darm verminderen.

Geneesmiddelen

Er zijn onderzoeken gedaan met het middel neostigmine. Neostigmine bevordert de darmbewegingen. Het middel dient, vanwege mogelijke bijwerkingen, onder controle van de hartfunctie te worden toegediend.

Operatie

Als het risico op een darmperforatie groot is zal de arts vaak besluiten om te opereren. Tijdens de operatie het aangetaste deel van de dikke darm worden verwijderd. Vaak wordt dan tijdelijk een stoma aangelegd.

Engelse vertaling

Ogilvie syndrome

Duitse vertaling

Ogilvie-Syndrom, Pseudoobstruktion, Intestinale Pseudoobstruktion

Verder lezen / Referenties

  • JJ Koornstra, NS Klaver ea, ‘Neostigmine voor de behandeling van acute pseudo-obstructie van het colon (Ogilvie-syndroom)’, gepubliceerd in de rubriek ‘Casuïstiek’ van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 25 maart 2001; 145: pagina’s 586-589.
  • M Zareian, BR Toorenvliet en J Kaijser, ‘Bolle buik na sectio caesarea – Het Ogilvie-syndroom’, gepubliceerd in de rubriek ‘Casuïstiek’ van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 1 maart 2019; 163(9): pagina’s 38-40.
Scroll naar boven