Syndroom van Cogan

Wat is het syndroom van Cogan?

Het syndroom van Cogan is een zeer zeldzame aandoening waarbij afwijkingen optreden aan het hoornvlies en het binnenoor. De oorzaak van de aandoening is niet goed bekend.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak van het syndroom van Cogan is niet goed bekend. Mogelijk is het een auto-immuunziekte. Dat betekent dat het lichaam antistoffen aanmaakt die zich richten tegen onderdelen van het eigen lichaam. Bij deze ziekte zouden de antistoffen dan gericht zijn tegen onderdelen van het hoornvlies en het binnenoor.

Welke symptomen geeft het?

De klachten beginnen bij deze aandoening vaak op een leeftijd van 20-30 jaar, soms al op de kinderleeftijd. De volgende symptomen kunnen voorkomen:

Soms kunnen ook complicaties optreden, zoals ontsteking in het oog (uveïtis), ontsteking van het bindvlies van het oog (conjunctivitis), ontsteking van de harde oogrok (scleritis), papiloedeem, en ontsteking van bloedvaten in het netvlies (retinale vasculitis).

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Er is geen diagnostische test waarmee het Cogan syndroom kan worden vastgesteld. De diagnose wordt meestal gesteld op grond van de symptomen, het optreden van eventuele complicaties, en door andere oorzaken van de klachten uit te sluiten. Wat helpt bij het stellen van de diagnose is een goede reactie op behandeling met corticosteroïden.

Wat is de behandeling?

Het syndroom van Cogan wordt behandeld met corticosteroïden. Eventueel kan de behandelend arts ook andere afweeronderdrukkende geneesmiddelen (immunosuppressiva) voorschrijven, zoals bijvoorbeeld methotrexaat, azathioprine, ciclosporine en cyclofosfamide. Een nieuwer middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van deze aandoening is infliximab.

Engelse vertaling

Cogan syndrome

Plaats een reactie