Neurosyfilis

Bijgewerkt op 27 mei 2024

Wat is neurosyfilis?

Neurosyfilis is syfilis van het centrale zenuwstelsel (hersenen en/of ruggenmerg). Als afwijkingen in het ruggenmerg op de voorgrond staan wordt wel gesproken van ‘tabes dorsalis‘. Als afwijkingen in de hersenen op de voorgrond staan wordt gesproken van ‘dementia paralytica‘.

Welke symptomen kunnen optreden?

Neurosyfilis kan tot veel verschillende symptomen leiden, zoals bijvoorbeeld:

 • slecht zien
 • gehoorverlies
 • evenwichtsstoornissen, bijvoorbeeld wankel lopen
 • tintelend of prikkend gevoel in de benen
 • hoofdpijn
 • trillingen in de aangezichtsspieren
 • moeite met praten
 • convulsies (epileptische aanvallen)
 • niet goed voor zichzelf zorgen (decorumverlies)
 • grootheidswaanzin
 • dementie
 • depressiviteit
 • geestelijke aftakeling

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De arts kan op het spoor van de juiste diagnose komen door de combinatie van klachten, als die voorkomen bij iemand die in het verleden syfilis heeft doorgemaakt.

Bij lichamelijk onderzoek kunnen afwijkingen worden gevonden die wijzen op aantasting van het ruggenmerg, aantasting van de hersenen en/of uitval van hersenzenuwen.

De diagnose kan worden gesteld door antistoffen tegen de Treponema-bacterie aan te tonen in het hersenvocht. Ook is het aantal lymfocyten in het hersenvocht meestal flink verhoogd.

Andere talen

Engelse vertaling

neurosyphilis

Duitse vertaling

Neurolues

Synoniemen

Andere namen voor neurosyfilis zijn syfilis van het zenuwstelsel, syfilis van het centrale zenuwstelsel en neurolues.

Scroll naar boven