Wat is syfilis?

Syfilis is een geslachtsziekte (SOA) die wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie – Treponema pallidum genaamd – kan goed worden bestreden met antibiotica. Als de aandoening niet of niet goed wordt behandeld kunnen op de langere termijn allerlei complicaties optreden.

Behandeling van syfilis

Omdat syfilis wordt veroorzaakt door bacterien bestaat de behandeling uit antibiotica. De Treponema-bacterie is gevoelig voor het antibioticum penicilline.

Beloop

Het beloop van de ziekte wordt ingedeeld in verschillende stadia: