Sudden Deafness Syndroom

Bijgewerkt op 16 september 2021

Wat is het sudden deafness syndroom?

Sudden deafness syndroom is een aandoening waarbij je plotseling slechter hoort zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is. Meestal is er gehoorverlies aan één oor. Het gehoorverlies kan gepaard gaan met duizeligheid en oorsuizen (tinnitus). De medische term voor deze aandoening is ‘acuut idiopathisch perceptief gehoorverlies‘. Ook wordt door artsen vaak de engelse term ‘idiopathic sudden sensorineural hearing loss’ (ISSNHL) gebruikt.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose ‘sudden deafness syndroom’ kan worden gesteld als aan de volgende kriteria is voldaan:

  • er is sprake van plotseling gehoorverlies
  • het gehoorverlies is perceptief
  • bij audiometrie is sprake van gehoorverlies van minimaal 30 decibel
  • er is geen andere oorzaak die het plotselinge gehoorverlies kan verklaren

Wat is het beloop?

Bij ongeveer 40% gaat het gehoorverlies binnen dagen tot weken vanzelf over. Bij de overige 60% is het gehoorverlies blijvend. Wel kan bij hen met behandeling enige verbetering optreden.

Synoniemen

Andere namen voor sudden deafness syndroom zijn plotselinge doofheid, acuut idiopathisch perceptief gehoorverlies en plotseling acuut perceptief gehoorverlies.

Engelse vertaling

sudden deafness syndrome, sudden idiopathic hearing loss, SIHL, idiopathic sudden sensorineural hearing loss, ISSHL, ISSNHL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven