Somatisatiestoornis

Bijgewerkt op 5 maart 2022

Wat is een somatisatiestoornis?

Somatisatiestoornis is een redelijk vaak voorkomende psychiatrische aandoening waarbij iemand aangeeft lichamelijke klachten of aandoeningen te hebben terwijl dat niet het geval is. De klachten worden geveinsd om aandacht van anderen, met name de arts, te krijgen. De aandoening komt voor bij ongeveer 0.5% van de mensen, en vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De somatisatiestoornis is de meest extreme vorm van somatoforme stoornis.

Welke symptomen geeft het?

Mensen met deze aandoening kunnen verschillende klachten veinzen. De klachten worden vaak op een overdreven wijze bij de arts of hulpverlener gepresenteerd. De volgende ‘klachten’ komen het meest voor:

Wat is de oorzaak?

De oorzaak van somatisatiestoornis is niet helemaal duidelijk. Wat opvalt is dat mensen met een somatisatiestoornis vaak een moeilijke jeugd hebben gehad. Vaak is er sprake geweest van ruzie met de ouders of van de ouders onderling, kindermishandeling of zelfs seksueel misbruik. Op school zijn de prestaties vaak matig of slecht en soms is er sprake van crimineel gedrag. Er is een duidelijk verband tussen somatisatiestoornis en de aanwezigheid van een antisociale persoonlijkheid.

Wat is het beloop?

Somatisatiestoornis is een aandoening die langere tijd aanhoudt en meestal nooit meer verdwijnt. Meestal ontstaan de ‘klachten’ in de periode tussen de puberteit en het 30ste levensjaar. Kenmerkend is dat regelmatig professionele hulp wordt gezocht voor de lichamelijke ‘klachten’. Mensen met deze stoornis worden ook vaak doorverwezen naar een specialist voor nader onderzoek, of zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Bij nader onderzoek kunnen vervolgens geen lichamelijke afwijkingen worden gevonden. Ze verzetten zich tegen verwijzing naar een psycholoog of psychiater omdat ze niet toe willen geven dat hun aandoening psychisch van aard is. De ‘klachten’ leiden vaak tot school- en werkverzuim.

Mensen met deze aandoening hebben vaak moeite met het onderhouden van liefdesrelaties. Ook op het werk gaat het niet altijd goed en een groot aantal mensen met somatisatiestoorrnis is dan ook werkloos. Mensen met deze aandoening leiden vaak ook nog aan andere psychiatrische aandoeningen, vooral depressie. Ook is er vaak sprake van alcoholverslaving en/of drugsverslaving.

Verwante ziektebeelden

Er zijn overeenkomsten tussen somatisatiestoornis, hysterie (conversiestoornis), en hypochondrie, maar ook verschillen. Het verschil tussen somatisatiestoornis en hypochondrie is dat mensen met hypochondrie bang zijn dat zij een ernstige ziekte hebben en graag willen dat het tegendeel bewezen wordt. Terwijl mensen et een somatisatiestoornis juist bevestiging zoeken van het idee lichamelijk ziek te zijn. Daarmee kunnen ze namelijk hun ziektegedrag rechtvaardigen.

Synoniemen

Andere namen voor deze aandoening zijn somatisatie en somatisering.

Verder lezen / Referenties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven