Schizofreniforme stoornis

Bijgewerkt op 10 januari 2022

Wat is een schizofreniforme stoornis?

Een schizofreniforme stoornis is een psychische stoornis die lijkt op schizofrenie. Het belangrijkste verschil is dat de sociale beperkingen die optreden ten gevolge van de ziekte bij schizofreniforme stoornis korter duren dan bij schizofrenie.

Welke symptomen geeft het?

De symptomen die optreden bij mensen met schizofreniforme stoornis zijn vergelijkbaar met die van schizofrenie. Dat betekent dat de volgende symptomen kunnen optreden:

 • hallucinaties:
  • dingen zien die er niet zijn (visuele hallucinaties)
  • dingen horen die er niet zijn, bijvoorbeeld stemmen horen (auditieve hallucinaties)
 • verwardheid
 • emotieloos
 • waangedachten
 • warrige taal uitspreken
 • niet kunnen genieten van leuke dingen (anhedonie)
 • weinig zeggen of helemaal niks zeggen
 • geen behoefte hebben om relaties met anderen aan te gaan
 • gebrek aan motivatie

De klachten leiden tot beperkingen in het sociale functioneren.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld aan de hand van de symptomen die optreden en door andere oorzaken van die symptomen uit te sluiten. Hiervoor zijn criteria opgesteld. De klachten dienen minimaal één maand te duren en maximaal zes maanden. Als de klachten korter duren dan één maand dan is waarschijnlijk sprake van een kortdurende psychose. Als de klachten langer duren dan zes maanden is waarschijnlijk sprake van schizofrenie.

Engelse vertaling

schizophreniform disorder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven