Hazenlip

Bijgewerkt op 11 maart 2024

Wat is een hazenlip?

Een hazenlip is een aangeboren gespleten bovenlip. De medische naam voor hazenlip is cheiloschisis, of kortweg schisis. De spleet kan beperkt zijn tot de bovenlip. Het is echter ook mogelijk dat de spleet doorloopt in de bovenkaak, of zelfs tot het gehemelte en de huig. Als de spleet in de lip doorloopt tot in de kaak en/of het gehemelte wordt gesproken van respectievelijk cheilognoathoschisis en cheilognathopalatoschisis. De spleet kan alleen aan één kant van de middellijn zitten, of aan beide kanten.

vrouw met hazenlip
vrouw met hazenlip (gespleten bovenlip)

Hoe vaak komt het voor?

Jaarlijks worden gemiddeld bijna 300 kinderen in Nederland geboren met een hazenlip.

Wat is de oorzaak?

Een hazenlip ontstaat al vroeg tijdens de ontwikkeling van het ongeboren kind. In de vroegste stadia van ontwikkeling ontstaat het gezicht doordat van de zijkant de twee helften naar elkaar toe groeien. Normaal gesproken komen de twee helften in het midden bij elkaar en groeien daar samen. Bij kinderen met een gespleten lip verloopt dit proces niet volledig.

Waarom de ontwikkeling van de lip niet goed verloopt is niet precies duidelijk. Het lijkt er op dat erfelijke aanleg een rol speelt. De aandoening komt namelijk regelmatig in families voor. Er is dan sprake van een verandering (mutatie) in het DNA die van ouder op kind kan worden overgeerfd. Ook kan de aandoening onderdeel zijn van een aangeboren syndroom.

Voorbeelden van aangeboren syndromen waarbij een gespleten lip kan voorkomen staan vermeld in de tabel hieronder.

SYNDROOMMUTATIE in het DNA
syndroom van Apert
syndroom van Cornelia de Lange
syndroom van Loeys-Dietz
syndroom van Malpuech
syndroom van Pätau
syndroom van Pierre Robin
syndroom van Stickler
syndroom van Treacher-Collins
syndroom van Van der WoudeIRF6-gen
syndromen waarbij een gespleten lip kan voorkomen

Naast erfelijke factoren zijn er ook andere risicofactoren, zoals bijvoorbeeld roken tijdens de zwangerschap of het gebruik van bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap.

Gebruik van foliumzuur in aanloop naar een zwangerschap beschermt juist tegen het krijgen van een kind met een hazenlip.

Welke symptomen geeft het?

De volgende symptomen kunnen voorkomen bij een kind met een hazenlip:

  • spleet in de bovenlip
  • afwijkende vorm van de neus
  • soms is tevens sprake van een gespleten kaak en een gespleten gehemelte
  • als er sprake is van een aangeboren syndroom zijn er nog andere aangeboren afwijkingen
  • moeite met zuigen, waardoor de borstvoeding moeilijk kan zijn of lang kan duren
  • als een hazenlip niet wordt behandeld kan dat leiden tot neusspraak (nasale spraak)

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Een hazenlip wordt vaak al tijdens de zwangerschap op de 20-wekenecho gezien. Als dat niet het geval is wordt direct na de geboorte duidelijk dat het kind een gespleten bovenlip heeft.

Hoe voorkom je het?

Het slikken van foliumzuur in de periode rondom de conceptie kan de kans verkleinen.

Wat is de behandeling?

Kinderen die worden geboren met een hazenlip worden in Nederland behandeld door een zogenaamd schisisteam. Dat is een team van medisch specialisten op het gebied van plastische chirurgie, kindergeneeskunde, kaakchirurgie, klinische genetica en psychologie.

Een gespleten lip wordt meestal behandeld met een operatie. Een dergelijke hersteloperatie wordt gedaan als het kind 3-6 maanden oud is.

situatie na hersteloperatie waarbij hazenlip gesloten werd
situatie na hersteloperatie waarbij hazenlip gesloten werd

Synoniemen

schisis van de lip, cheiloschisis, gespleten lip, gespleten bovenlip

Engelse vertaling

cleft lip, schisis, cheiloschisis, hare-lip


Reacties van lotgenoten

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt feedback geven op het artikel, vragen stellen en/of aanvullingen of adviezen geven. Andere lezers kunnen daar weer op reageren. Zo kan een levendige discussie ontstaan. Het is ook een manier om in contact te komen met andere (verzorgers van) kinderen of volwassenen met een gespleten lip (hazenlip, cheiloschisis). Reacties worden niet automatisch gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie van Simpto.nl gezien zijn. Daar kan soms enige uren overheen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven