Sporotrichose

Bijgewerkt op 2 januari 2024

Wat is sporotrichose?

Sporotrichose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de schimmel Sporothrix. Deze schimmel is overal ter wereld aanwezig in de grond en op planten, waaronder bepaalde mossen en in hooi. Mensen kunnen besmet raken doordat ze in contact komen met sporen van de schimmel, bijvoorbeeld door aanraking van een plant die sporen van de schimmel bevat. Meestal leidt dat tot een infectie van de huid. De schimmel dringt dan de huid in op een plek waar de huid beschadigd is. Deze vorm van de schimmelinfectie wordt cutane sporotrichose genoemd.

Ook is het mogelijk dat sporen van de schimmel worden ingeademd. Dan schimmel komt dan in de longen terecht en kan daar een vorm van longontsteking veroorzaken. In dat geval wordt gesproken van pulmonale sporotrichose. Als de infectie zich uitbreidt naar andere delen van het lichaam, zoals bijvoorbeeld het skelet of de hersenen, wordt gesproken van gedissemineerde sporotrichose. Deze vorm ontstaat vooral bij mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld door suikerziekte (diabetes mellitus), gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen (immunosuppressiva) of een HIV-infectie.

Wat is de oorzaak?

Sporotrichose wordt veroorzaakt door infectie met een schimmel van de soort Sporothrix. Typen van deze soort die vaak betrokken zijn bij het ontstaan van infecties bij mensen zijn Sporothrix schenckii en Sporothrix brasiliensis. Besmetting kan plaatsvinden door aanraking van planten die sporen van de schimmel bevatten, maar bijvoorbeeld ook door een krab of beet van een kat of andere dieren.

Welke symptomen geeft het?

De symptomen die optreden verschillen per vorm van de infectie. Sporotrichose van de huid (cutane sporotrichose) geeft meestal een klein bultje dat kan uitgroeien tot een zweer. Later kunnen rondom deze zweer nieuwe bultjes en wondjes ontstaan. Sporotrichose van de longen (pulmonale sporotrichose) kan leiden tot kortademigheid, hoesten, pijn in de borstkas en koorts.

Als de infectie zicht verspreid heeft over het lichaam (gedissemineerde sporotrichose) kunnen allerlei verschillende symptomen en ziekteverschijnselen optreden, waaronder gewrichtsontsteking en klachten die passen bij ontsteking van de hersenen, waaronder hoofdpijn en epileptische aanvallen.

Wat is de behandeling?

Sporotrichose wordt behandeld met antimycotica (antischimmelmiddelen). Een veel voorgeschreven middel bij de behandeling van sporotrichose van de huid is itraconazol. De gedissemineerde vorm wordt vaak behandeld met het middel amfotericine B. Bij sporotrichose van de longen kan het in sommige gevallen nodig zijn om middels een operatie geïnfecteerd longweefsel te verwijderen.

Synoniemen

infectie met Sporothrix-schimmel

Engelse vertaling

sporotrichosis, rose gardener’s disease

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven