Salpingitis

Bijgewerkt op 29 april 2024

Wat is salpingitis?

Salpingitis is een ontsteking van de eileider. Meestal is de aandoening het gevolg van een geslachtsziekte (SOA), zoals gonorroe of infectie met Chlamydia. De ontsteking breidt zich makkelijk uit van de ene eileider naar de andere. Zo kunnen beide eileiders ontstoken raken. Zonder behandeling kunnen op de lange termijn complicaties optreden, waaronder onvruchtbaarheid.

Wat is de oorzaak?

Salpingitis wordt meestal veroorzaakt door infectie met bacteriën die tijdens seks in de vagina terecht zijn gekomen. Via de vagina, de baarmoederhals, en de baarmoeder, komen de bacteriën in de eileiders terecht. Daar kunnen ze een infectie met ontsteking veroorzaken.

Risicofactoren

De kans op het krijgen van salpingitis is verhoogd als je:

 • een SOA (geslachtsziekte) hebt gehad
 • onveilige seks hebt gehad (geen condoom gebruikt)
 • meerdere sekspartners hebt
 • een sekspartner hebt die meerdere sekspartners heeft
 • na bepaalde ingrepen, bijvoorbeeld het inbrengen van een spiraaltje
 • door infecties in de buik, bijvoorbeeld blindedarmontsteking (appendicitis)

Welke symptomen geeft het?

Niet iedere vrouw met salpingitis zal daar direct klachten van ondervinden. Als dat wel zo is kunnen de volgende symptomen en ziekteverschijnselen optreden:

Ook kunnen bepaalde complicaties optreden, zoals bijvoorbeeld:

 • aanhoudende buikpijn (chronische buikpijn)
 • abces in de eileider
 • verklevingen in de eileider(s) met als gevolg dichtslibben van de eileider(s)
  • dit kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid van de vrouw
 • buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De arts kan op grond van de klachten en de aanwezigheid van risicofactoren vermoeden dat er sprake is van salpingitis. De diagnose kan worden gesteld op grond van de klachten, de bevindingen bij lichamelijk onderzoek, en de resultaten van laboratoriumonderzoek en beeldvormend onderzoek. Soms is een kijkonderzoek van de buik (laparoscopie) nodig om de diagnose te stellen.

Lichamelijk onderzoek

Bij lichamelijk onderzoek kan de arts aanwijzingen vinden voor salpingitis, zoals bijvoorbeeld drukpijn in de onderbuik.

Laboratoriumonderzoek

In het bloed kunnen de zogenaamde ontstekingsparameters verhoogd zijn. Dat wijst op ontsteking maar niet specifiek op salpingitis.

Door een uitstrijkje van de vagina en baarmoedermond te nemen kan onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid van bacteriën.

Beeldvormend onderzoek

Soms kunnen op een echo van de onderbuik of een intravaginale echo afwijkingen worden gezien aan de eileiders. Hetzelfde geldt voor rontgenonderzoek met contrastvloeistof (hysterosalpingografie).

Laparoscopie

Met dit onderzoek wordt via een buisje in de onderbuik gekeken. Daarbij kunnen de eileiders en andere voortplantingsorganen in beeld worden gebracht.

kijkonderzoek van de buik (laparoscopie)

Wat is de behandeling?

Salpingitis wordt meestal behandeld met antibiotica. Dat zijn geneesmiddelen die de bacteriën die de aandoening veroorzaken doodmaken. In de meeste gevallen zal de sekspartner meebehandeld worden. Als dat niet gebeurt is de kans om opnieuw geïnfecteerd te raken tijdens geslachtsgemeenschap groot.

Als ontsteking van de eileider heeft geleid tot verklevingen in de buik kan het nodig zijn om deze te verwijderen met een operatie.

Als de aandoening heeft geleid tot een abces van de eileider kan het eveneens nodig zijn te opereren. Daarbij wordt de pus uit het abces verwijderd. Dit wordt drainage genoemd.

Engelse vertaling

salpingitis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven