Refractiestoornissen

Bijgewerkt op 27 februari 2024

Wat zijn refractiestoornissen?

Refractiestoornissen zijn aandoeningen waarbij de breking van het licht door de ooglens niet overeenkomt met de lengte van het oog. Het gevolg is dat het beeld niet exact op het centrale deel van het netvlies valt, maar daarbuiten. Dit leidt tot onscherp zien en soms ook andere klachten.

Welke vormen zijn er?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende refractiestoornissen:

  • Bijziendheid of Myopie – De breking van het licht door de ooglens is te sterk. Dit leidt tot onscherp zicht bij het kijken in de verte. Het kan worden gecorrigeerd met behulp van een concave (holle) lens.
  • Verziendheid of Hyperopie – De breking van het licht door de ooglens is te zwak. Het scherptepunt van het licht valt achter het netvlies. Dit leidt tot onscherp zicht bij het bekijken van dingen van dichtbij, bijvoorbeeld lezen van een boek. Het kan worden gecorrigeerd met behulp van een convexe lens (bolle lens).
  • Ouderdomsslechtziendheid of Presbyopie – Hierbij is de flexibiliteit van de ooglens verminderd, meestal door ouderdom. Hierdoor is het lastig om te focussen op dingen die dichtbij het oog zijn. Meestal kan dit worden opgelost met een leesbril of bifocale bril.
  • Astigmatisme – De breking van het licht door het oog is anders voor de verschillende richtingen vanwaaruit het licht komt. Meestal wordt dit veroorzaakt doordat het hoornvlies asymmetrisch is.

Engelse vertaling

refractive errors, ametropia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven