Rectushematoom

Bijgewerkt op 16 mei 2022

Wat is een rectushematoom?

Een rectushematoom is een bloeduitstorting in de rechte buikspier. De aandoening wordt ook wel rectusschedehematoom genoemd. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het ontstaan van een rectushematoom. Dit artikel gaat over oorzaken, symptomen, diagnostiek en behandeling van het rectushematoom.

Hoe ontstaat het?

Een rectushematoom ontstaat door letsel van de buikspier. Dat kan zijn letsel waarbij van buitenaf een verwonding aan de buikspier ontstaat. Daaronder valt ook een operatie aan de buik. Het kan echter ook ontstaan door verrekking of sterke aanspanning van de buikspieren, bijvoorbeeld door een heftige hoestbui of tijdens een zwangerschap. Mensen die bloedverdunners (anticoagulantia) gebruiken hebben een verhoogd risico op het krijgen van een rectushematoom.

Welke symptomen geeft het?

Een rectushematoom leidt vaak tot plotselinge pijn in de buikwand, gevolgd door het ontstaan van een zwelling van de buikwand. De zwelling zal door het uit de bloedbaan tredende bloed blauwpaars verkleuren. Later kan de bloeduitstorting groen-gelig verkleuren.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld op grond van de klachten, bloedonderzoek en beeldvormend onderzoek.

Bloedonderzoek

Een groot rectushematoom kan leiden tot bloedarmoede (anemie). Daarbij is het hemoglobine gehalte van het bloed verlaagd. Dat wordt veroorzaakt doordat bloed uit de bloedbaan treedt zich in en rondom de buikspieren ophoopt.

Beeldvormend onderzoek

Bij beeldvormend onderzoek (echo, CT-scan) van de buik is de bloeding (hematoom) in de buikwand meestal goed zichtbaar. Om uit te zoeken waar bloed lekt uit een bloedvat kan CT-angiografie worden gedaan.

rectushematoom op CT-scan – bron: Dr Ian Bickle, Radiopaedia.org

Wat is de behandeling?

De behandeling is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Meestal gaat het om een lichte bloeduitstorting. In dat geval is behandeling niet nodig. Het bloed dat uit de bloedvaten is gelopen zal langzaam worden afgebroken en worden afgevoerd via het lymfestelsel. Het kan echter maanden duren voordat de verkleuring van de huid helemaal is verdwenen.

Als de bloeduitstorting zo uitgebreid is dat het tot sterke bloeddrukdaling leidt wordt gesproken van hemorragische shock. In dat geval is opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Daar zal met de bloeddruk verhoogd worden middels een infuus. Via het infuus kan ook een bloedtransfusie worden gegeven in de vorm van erytrocytenconcentraat. Bij aanhoudend bloeden kan de lek in het bloedvat worden opgespoord. Vervolgens kan met een katheter een zogenaamde coil in het lekkende bloedvat worden ingebracht. De coil zorgt voor vorming van een stolsel waardoor de bloeding stopt.

Synoniemen

rectus hematoom, rectusschede hematoom, rectusschedehematoom, bloeduitstorting buikspier, bloeduitstorting rechte buikspier

Engelse vertaling

rectus sheath hematoma, accumulation of blood in the sheath of the rectus abdominis muscle, hematoma of the rectus abdominis muscle

Duitse vertaling

Rektushämatom

Verder lezen / Referenties

  • J Moekotte, ME Bos, MDM Bolmers, ‘Vrouw met zwelling in de buik na hoestbui‘, gepubliceerd in de rubriek ‘Diagnose in beeld’ van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 6 mei 2022; 166(18): pagina 38.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven