Quadricuspide aortaklep

Wat is een quadricuspide aortaklep?

De aortaklep is de klep die tussen de linker hartkamer en de grote lichaamsslagader (aorta) zit. De aortaklep bestaat uit drie klepslippen. Een quadricuspide aortaklep is een hartklepafwijking waarbij de aortaklep die niet drie maar vier klepslippen bevat. Daarom wordt ook wel gesproken van een ‘vierslippige aortaklep’.

Hoe vaak komt ‘t voor?

Het voorkomen van een quadricuspide aortaklep is zeer zeldzaam. Jaarlijks wordt deze diagnose in Nederland bij naar schatting 30 mensen gesteld.

Welke symptomen geeft het?

De aandoening hoeft op zichzelf geen klachten te geven. Ongeveer driekwart van de mensen met deze aandoening zal echter op den duur last krijgen van een lekkende aortaklep. Dit wordt aortaklepinsufficiëntie genoemd. Een lekkende aortaklep kan de volgende klachten geven:

Heel soms kan een quadricuspide klep ook leiden tot vernauwing van de aortaklep. Dit wordt aortaklepstenose genoemd.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Als er sprake is van een lekkende aortaklep is meestal een ruisje te horen aan het hart. Het gaat dan om een zogenaamd diastolisch geruis. Omdat bij een gezond hart geen diastolisch geruis hoorbaar is zal meestal aanvullend onderzoek worden gedaan. Hierbij kunnen verschillende afwijkingen worden gevonden.

Op een hartfilmpje (ECG) kunnen de T-toppen afgevlakt zijn.

Een quadricuspide aortaklep kan worden gezien bij beeldvormend onderzoek van het hart, zoals bijvoorbeeld echografie van het hart via de borstwand (transthoracale echocardiografie), echografie van het hart via de slokdarm (transoesofageale echocardiografie) of een CT-angiografie of MRI-scan van het hart (cardiale MRI).

quadricuspide aortaklep
quadricuspide aortaklep

Met kleurendoppleronderzoek kan worden beoordeeld of er ook sprake is van lekkage van de aortaklep. Dit is bij ongeveer driekwart van de mensen met deze aandoening het geval.

Wat is de behandeling?

Behandeling is nodig als de aandoening leidt tot toenemende lekkage van de aortaklep (aortaklepinsufficiëntie). In dat geval kan de aortaklep worden vervangen. Deze ingreep wordt gedaan door een hartchirurg.

Mensen met een lekkende aortaklep hebben een grotere kans op het krijgen van een ontsteking van de binnenkant van het hart (endocarditis) na medische en tandheelkundige ingrepen. Daarom krijgen zijn voor dergelijke ingrepen antibiotica toegediend. Dit wordt ‘endocarditisprofylaxe’ genoemd.

Wat is het beloop?

De meeste mensen bij wie een vierslippige aortaklep is vastgesteld zullen onder controle van de cardioloog blijven. Tijdens de controles zal worden beoordeeld of er een (toename van de) lekkage is van de aortaklep.

Mensen met deze aandoening hebben mogelijk een licht verhoogde kans op het krijgen van boezemfibrilleren.

Engelse term

quadricuspid aortic valve

Synoniemen

vierslippige aortaklep, vierslippige hartklep

Scroll naar boven