Pseudomembraneuze colitis

Wat is pseudomembraneuze colitis?

Pseudomembraneuze colitis is een ontsteking van de dikke darm die optreedt door behandeling met geneesmiddelen, meestal antibiotica.

Welke symptomen geeft het?

Mensen met pseudomembraneuze colitis kunnen de volgende klachten en verschijnselen hebben:

Beloop

Pseudomembraneuze colitis kan een aantal complicaties geven, zoals:

Wat is de oorzaak?

Pseudomembraneuze colitis wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een versnelde groei van een bacterie. Het gaat om de Clostridium difficile bacterie. Dat is een bacterie die gewoon in onze darmflora thuis hoort.

De versnelde groei van de Clostridium bacterie wordt mogelijk doordat de omstandigheden in het maagdarmkanaal veranderen. Meestal is de oorzaak hiervan het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Meestal gaat het om antibiotica of maagzuuremmende geneesmiddelen.

De Clostridium bacterie maakt twee stofjes aan – ‘toxinen’ genoemd – die het slijmvlies van de dikke darm aantasten. Hierdoor ontstaat de ontsteking in de dikke darm.

Hieronder een overzicht van antibiotica en chemotherapeutica die kunnen bijdragen aan het ontstaan van pseudomembraneuze colitis:

Wat is de behandeling?

De behandeling van pseudomembraneuze colitis bestaat in principe uit het stopzetten van de antibiotica die de aandoening veroorzaken. Als er verder geen complicaties zijn geneest pseudomembraneuze colitis zonder behandeling meestal binnen twee weken.

Geneesmiddelen

In ernstige gevallen kan metronidazol worden gebruikt. Metronidazol is meestal effectief tegen Clostridium difficile. Als laatste redmiddel is behandeling met het antibioticum vancomycine mogelijk.

Probiotica

Om het bacteriologisch evenwicht actiever te herstellen worden wel lactobacillus-stammen toegediend (oraal). Ook andere bacteriestammen worden wel (rectaal) gebruikt om de darmflora te herstellen.

Voorkomen

Oudere mensen hebben een grotere kans op pseudomembraneuze colitis dan jongere mensen. Dat geldt ook na operaties en voor anderszins verzwakte patiënten. De aandoening ontstaat vaak in het ziekenhuis.

Engelse vertaling

pseudomembranous colitis


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 21 december 2016
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 21 december 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *