Pseudojicht

Wat is pseudojicht?

Pseudojicht is een niet zo vaak voorkomende aandoening waarbij calciumpyrofosfaatkristallen zich afzetten in gewrichten en zo gewrichtsontsteking kunnen veroorzaken. De aandoening komt vooral voor bij ouderen.

De medische term voor deze aandoening is ‘pyrofosfaatartropathie’.

Welke klachten?

De volgende klachten kunnen optreden:

  • Gewrichtsontsteking
    • vaak zwelling van de gewrichten: vooral dikke knie (door vochtophoping in de knie), zwelling van de schouder, dikke enkel en/of zwelling van de pols
    • vaak terugkerend

Wat is de oorzaak?

De oorzaak van de klachten die optreden bij pseudojicht is het neerslaan van calciumpyrofosfaatkristallen in de gewrichtsspleet en het gewrichtskraakbeen. Het ontstaan van zulke kristallen kan gebeuren bij mensen die hiervoor een erfelijke aanleg hebben of bij mensen die andere ziektes hebben die de kans op het neerslaan van dergelijke kristallen vergroten. Voorbeelden van dergelijke ziektes zijn hyperparathyreoïdie, de ziekte van Wilson en hemochromatose. Ook kan pseudojicht voorkomen bij ouderen boven de 75 jaar.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld door met behulp van lichamelijk onderzoek, beeldvormend onderzoek en een gewrichtspunctie.

  • Lichamelijk onderzoek: bijvoorbeeld vocht in de knie (hydrops van de knie);
  • Röntgenonderzoek: op röntgenfoto’s van de gewrichten is vaak verkalking van gewirchtskraakbeen zichtbaar. Als de knieën aangetast zijn kan verkalking van de menisci worden gezien;
  • Gewrichtspunctie: de diagnose kan worden bevestigd door het aantonen van calciumpyrofosfaatkristallen in gewrichtsvocht.

Wat is de behandeling?

Pseudojicht wordt behandeld met NSAID’s. Soms kan het nuttig zijn om de druk in het gezwollen gewricht te verminderen door gewrichtsvocht af te tappen. Dit gebeurt met een gewrichtspuntie. Bij sommige mensen is colchicine effectief. Preventie is niet mogelijk.

Wat is het beloop?

Pseudojicht is in principe een onschuldige aandoening. Als de aandoening niet of onvoldoende behandeld wordt kunnen afwijkingen van de aange-taste gewrichten ontstaan.

Engelse vertaling

pseudogout, calcium pyrophosphate deposition disease, CPPD

Synoniemen

pyrofosfaatartropathie