Prediabetes

Bijgewerkt op 9 september 2019

Wat is prediabetes?

Met prediabetes wordt bedoeld een verhoogde kans op het krijgen van diabetes (suikerziekte). Het is dus niet een ziekte of aandoening, maar eerder een voorstadium van diabetes. Het wordt ook wel beschouwd als risicofactor voor het krijgen van suikerziekte. Uit onderzoek is echter gebleken dat lang niet iedereen met prediabetes op den duur suikerziekte krijgt. Wel is duidelijk dat het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten verhoogd is bij mensen met prediabetes. Daarom wordt het tegenwoordig meer beschouwd als risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten.


Wat is de oorzaak?

Bij gezonde gaat glucose vanuit het bloed de cellen in. Het gaat dan vooral om spiercellen. Daar kan het als brandstof worden gebruikt om energie op te wekken. Het transport van glucose vanuit het bloed naar de spiercellen wordt bevorderd door het hormoon insuline. Bij mensen met prediabetes werkt dit systeem niet goed. Dat komt doordat de cellen van het lichaam verminderd gevoelig zijn voor insuline.

Risicofactoren voor het krijgen van prediabetes zijn dezelfde als die voor het krijgen van diabetes. Het gaat om risicofactoren als verhoogd triglyceriden gehalte in het bloed, verlaagd HDL-cholesterol gehalte in het bloed, hoge bloeddruk (hypertensie), en het voorkomen van suikerziekte in de familie.


Hoe wordt het vastgesteld?

Er zijn verschillende manieren om vast te stellen of iemand prediabetes heeft. Dat kan door bepaling van het glucose gehalte in het bloed, bepaling van het HbA1c-gehalte in het bloed, en door bepaling van de zogenaamde ‘glucosetolerantie’.

Glucose gehalte van het bloed

Er is sprake van prediabetes als het glucose gehalte in het bloed verhoogd is. Dan gaat het niet om een eenmalige bepaling waarbij het glucose gehalte iets te hoog is, maar om een herhaaldelijk vastgestelde duidelijke verhoging van het glucose gehalte in het bloed. Een alternatieve manier om dit vast te stellen is door het HbA1c gehalte van het bloed te bepalen.

HbA1c gehalte in het bloed

Het HbA1c gehalte in het bloed is een maat voor de hoeveelheid glucose in het bloed over de afgelopen drie maanden. Een verhoogd HbA1c gehalte geeft aan dat het glucose gehalte van het bloed structureel te hoog is. In Europa wordt een HbA1c waarde van 6,1% beschouwd als grenswaarde. Dit betekent dat 6,1% van het hemoglobine in het bloed aanwezig is in de vorm van HbA1c. Is het percentage HbA1c hoger dan 6,1%, dan kan worden gesproken van prediabetes. In de Verenigde Staten wordt als grenswaarde 5,7% gehanteerd.

Glucosetolerantie

Ook wordt de zogenaamde glucosetolerantietest gebruikt om prediabetes vast te stellen. Met deze test wordt de glucosetolerantie getest.

Wat is de behandeling?

Aan mensen met prediabetes wordt geadviseerd de leefstijl aan te passen. Dat vermindert de kans op het ontstaan van suikerziekte en ook het risico op hart- en vaatziekten. Leefstijlverandering houdt in (1) meer bewegen, en (2) aanpassen van het voedingspatroon. Aanpassen van het voedingspatroon is gericht op afvallen en verlaging van het cholesterol gehalte in het bloed.


Historie

De term ‘prediabetes’ werd in 2001 geïntroduceerd door de American Diabetes Association (ADA).


Andere talen

Engelse vertaling

prediabetes


Verder lezen / Referenties

  • P Marx, ‘Prediabetes: ziekte of risicofactor?’, gepubliceerd in Topic van september 2019; 6(15): pagina’s 4-6.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven