Postcommotioneel syndroom

Bijgewerkt op 29 oktober 2022

Wat is het postcommotioneel syndroom?

Het postcommotioneel syndroom – soms afgekort tot ‘PCS’ – is een syndroom waarbij klachten van een hersenschudding langdurig aanhouden.

De medische term voor een hersenschudding is ‘commotio cerebri’. ‘Postcommotioneel’ betekent daarom ‘na een hersenschudding’. Een andere term die wel wordt gebruik voor postcommotioneel syndroom is ‘postcommotionele stoornis’.

Welke symptomen geeft het?

Mensen met een postcommotioneel syndroom kunnen de volgende klachten hebben:

De aanhoudende klachten kunnen ook voor problemen in het gezin of relaties zorgen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Er bestaat geen test waarmee bepaald kan worden of iemand wel of niet een postcommotioneel syndroom heeft. Het stellen van de diagnose hangt samen met de duur van de klachten. Als de klachten ten gevolge van de hersenschudding langer dan drie maanden aanhouden kan worden gesproken van postcommotioneel syndroom.

Welke risicofactoren zijn er?

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de reden waarom sommige mensen na licht hersenletsel een postcommotioneel syndroom krijgen en anderen niet. Daaruit komen een aantal risicofactoren naar voren, zoals:

  • de aanwezigheid van bepaalde stressfactoren, zoals bijvoorbeeld problemen op school, met de studie of op het werk, relatieproblemen, financiele problemen;
  • aanleg voor depressiviteit en/of angststoornissen;
  • het optreden van zogenaamde ‘secundaire ziektewinst’.

Wat is de behandeling?

Er bestaat helaas geen behandeling waarmee het postcommotioneel syndroom kan worden genezen. En de aanhoudende symptomen zijn ook lastig te behandelen. Daarom zal de behandeling vooral gericht zijn op het leren omgaan met de chronische klachten. Hoe dit wordt aangepakt zal van persoon tot persoon verschillen.

Mensen die moeite hebben om te gaan met de klachten zullen vaak worden begeleid door een psycholoog. Bij hen komt cognitieve gedragstherapie in aanmerking als behandeling. Daarbij leren ze hoe ze beter om kunnen gaan met de aanhoudende klachten.

Het omgaan met aanhoudende klachten (‘coping’) verschilt van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. Zo zullen oudere mensen over het algemeen meer moeite hebben om zich aan te passen. Ze zijn minder bereid om hun werkzaamheden aan te passen zodat de klachten hen minder in de weg zitten. Jongeren kunnen dat over het algemeen beter. Behalve leeftijd hangt dat echter ook af van iemands persoonlijkheid.

Of iemand goed om kan gaan met de aanhoudende klachten is ook afhankelijk van het type klachten. Zo zal iemand die beroepshalve veel denkwerk verricht meer moeite hebben met klachten als concentratieverlies dan iemand die voornamelijk fysiek werk verricht.

Engelse vertaling

post-concussion syndrome

Duitse vertaling

Postkommotionelles Syndrom

Synoniemen

Een ander woord voor postcommotioneel syndroom is postcommotionele stoornis.

Verder lezen / Referenties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven