PNEA

Bijgewerkt op 5 maart 2022

Wat is PNEA?

PNEA is een afkorting voor ‘Psychische Niet-Epileptische Aanvallen‘. Als iemand een aanval krijgt waarbij (een deel van) het lichaam stuiptrekkingen maakt wordt al snel gedacht aan epilepsie. Het is echter ook mogelijk dat dergelijke aanvallen worden veroorzaakt door psychische spanningen. Dan wordt gesproken van PNEA, PPEA (‘Psychische Pseudo-Epileptische Aanvallen’), of ‘pseudo-epilepsie’. Vroeger werd ook wel gesproken van ‘conversiestoornis met convulsies’.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Als iemand een aanval krijgt die op epilepsie lijkt zal iemand worden onderzocht door een neuroloog. De neuroloog zal neurologische onderzoek doen, en vervolgens aanvullend onderzoek aanvragen om de oorzaak van de aanval te achterhalen. Meestal wordt zowel laboratoriumonderzoek als beeldvormend onderzoek aangevraagd. Bij iemand met epilepsie worden vrijwel altijd afwijkingen gevonden bij dit aanvullende onderzoek.

Als bij onderzoek geen aanwijzingen worden gevonden voor epilepsie zal de arts de diagnose ‘PNEA’ overwegen.

Video-EEG

Om de diagnose te bevestigen kan video-EEG-monitoring – kortweg ‘video-EEG’ worden gedaan. Hierbij wordt de patiënt gedurende een bepaalde periode gefilmd, in de hoop dat in die periode één of meer aanvallen zullen optreden. Tegelijkertijd wordt een EEG (elektro-encefalografie) verricht. De diagnose PNEA wordt gesteld op het moment van een aanval géén afwijkingen op het EEG worden gevonden.

Het is van groot belang om PNEA en epilepsie van elkaar te onderscheiden. De behandeling van beide aandoeningen is namelijk verschillend. Mensen met epilepsie worden meestal behandeld met anti-epileptica (geneesmiddelen tegen epilepsie). Dergelijke middelen zullen bij mensen met PNEA echter niet werken.

Wat is de oorzaak?

PNEA worden veroorzaakt door psychische spanningen. Vaak is er sprake van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik in de jeugd. Volgens sommige onderzoekers worden de aanvallen beschouwd als een manier om stressfactoren buiten het eigen bewustzijn te houden.

Wat is de behandeling?

De behandeling van PNEA wordt gedaan door een psycholoog of een psychiater. Het doel van de behandeling is het verminderen van psychische spanning en overbelasting. Om erachter te komen waar de spanningen vandaan komen zal eerst een uitgebreid psychologisch onderzoek worden gedaan.

Beloop

PNEA begint vaak in de puberteit of op jongvolwassen leeftijd. Ook kinderen kunnen PNEA krijgen. Ruim eenderde van de patiënten herstelt volledig van PNEA. Ook bij ongeveer eenderde zullen de klachten wel afnemen maar niet helemaal verdwijnen. Bij de overige patiënten blijven de aanvallen bestaan.

Hoe vaak komt het voor? Bij wie?

Bij ons zijn geen exacte cijfers bekend over hoe vaak PNEA voorkomt. Wij schatten dat deze diagnose jaarlijks bij 100-200 mensen in Nederland wordt gesteld.

De aandoening kan voorkomen bij kinderen vanaf 6 jaar. De meeste mensen zijn echter tussen de 15-30 jaar als de diagnose wordt gesteld.

Bij kinderen komt de aandoening ongeveer even vaak voor bij jongens als bij meisjes. Vanaf de puberteit komt de aandoening ongeveer drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Andere talen

Engelse vertaling

psychogenic non-epileptic seizures, non-epileptic attack disorder, NEAD

Duitse vertaling

Dissoziative Krampfanfälle

Verder lezen / Referenties

  • K Vuylsteke, C Faché ea, ‘Psychogene nietepileptische aanvallen met trauma als oorzakelijke factor – Trauma Focused Cognitieve Gedragstherapie als belangrijk deel van de behandeling’, gepubliceerd in Gedragstherapie van september 2014; 47(3): pagina’s 173-189.
artikel over PNEA (psychogene niet-epileptische aanvallen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven