Plotsdoofheid

Bijgewerkt op 24 mei 2023

Wat is plotsdoofheid?

Plotsdoofheid is het plotseling ontstaan van slechthorendheid of doofheid, zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is. De medische term hiervoor is idiopathisch plots perceptief gehoorverlies. Meestal gaat het om doofheid in één oor. De aandoening ontstaat door aantasting van het binnenoor. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Hoe eerder plotsdoofheid wordt behandeld, des te groter de kans dat het gehoor zal herstellen. Bij een deel van de mensen met plotsdoofheid is het gehoorverlies echter blijvend.

Hoe vaak komt het voor?

Plotsdoofheid is een redelijk vaak voorkomende aandoening. Hoe vaak is niet exact bekend. Wij schatten dat plotsdoofheid jaarlijks in Nederland bij zo’n 5.000-10.000 mensen wordt vastgesteld. Het komt vooral voor bij mensen in de leeftijdsgroep van 40-55 jaar.

Welke symptomen geeft het?

Vaak merkt iemand ’s ochtends bij het opstaan dat er sprake is van gehoorverlies aan één oor. Sommigen horen een ploppend geluid in het oor voordat het gehoorverlies optreedt. Andere symptomen die kunnen optreden zijn een vol gevoel in het oor, duizeligheid en oorsuizen.

Hoe ontstaat plotsdoofheid?

Plotsdoofheid ontstaat door aantasting van het binnenoor. Meestal wordt niet duidelijk wat hiervan de onderliggende oorzaak is. Risicofactoren voor het ontstaan van plotsdoofheid zijn:

Hoe wordt het vastgesteld?

De dokter kan met behulp van testen bepalen of het gehoorverlies wordt veroorzaakt door aantasting van het binnenoor. Vervolgens zal met behulp van audiometrie worden gemeten hoe ernstig het gehoorverlies is. Andere onderzoeken, waaronder bloedonderzoek, evenwichtsonderzoek, en een MRI-scan zullen vaak worden aangevraagd om te beoordelen of een onderliggende aandoening kan worden gevonden.

Wat is de behandeling?

Voor de beste resultaten is het van belang om zo snel mogelijk na het ontstaan van het gehoorverlies een KNO-arts te raadplegen. Vertraging van de behandeling vergroot de kans op blijvende gehoorschade.

Wat is het beloop?

Bij ongeveer de helft van de mensen met plotsdoofheid zal het gehoor binnen enkele weken weer terugkeren. Soms gedeeltelijk, soms helemaal. Bij de andere helft blijft het gehoorverlies bestaan.

Synoniemen

idiopathisch plots perceptief gehoorverlies, idiopathische plotse doofheid, plotse doofheid, plotse doofheid zonder duidelijke oorzaak, plotselinge doofheid

Engelse vertaling

idiopathic sudden sensorineural hearing loss, ISSHL, sudden deafness, SNHL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven