Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

Bijgewerkt op 25 november 2022

Wat is een schizotypische persoonlijkheidsstoornis?

Schizotypische persoonlijkheidsstoornis is een aandoening waarbij iemand dusdanig afwijkend gedrag vertoont dat dat leidt tot problemen in het dagelijks functioneren. Het gaat dan om gedrag waarbij iemand vreemde opvattingen heeft, zich isoleert van anderen, en zich afwijkend kleedt.

Welke symptomen geeft het?

Mensen met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis kunnen de volgende symptomen en kenmerken vertonen:

  • afwijkende gedachten en opvattingen, zoals bijvoorbeeld:
    • geloven in zaken als reïncarnatie en astrologie
  • verward overkomen
  • zich afwijkend kleden
  • sociale isolatie door verminderde behoefte aan contact met andere mensen
    • hierdoor vaak weinig vrienden
  • achterdochtig
  • emotieloos

Wat is de behandeling?

Mensen met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis zoeken lang niet altijd behandeling. Dat heeft enerzijds te maken met wantrouwen en anderzijds met het feit dat ze zelf vaak niet inzien dat er een probleem is. Als iemand zich toch meldt zal behandeling meestal plaatsvinden door een psychiater die gespecialiseerd is in diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling zal dan bestaan uit psychotherapie.

Engelse vertaling

schizotypal personality disorder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven