Osteomyelitis

Wat is osteomyelitis?

Osteomyelitis is een ontsteking van een bot of botweefsel. Een andere naam voor osteomyelitis is botontsteking. Als de ontsteking niet geneest maar langere tijd aanhoudt wordt gesproken van chronische osteomyelitis.

Waar zit het?

Osteomyelitis komt vooral voor in de lange pijpbeenderen (dijbeen, opperarmbeen, etc.) en de voet.

Wat is de oorzaak?

Osteomyelitis wordt meestal veroorzaakt door een infectie met bacteriën. Die bacteriën kunnen van buiten het lichaam afkomstig zijn, bijvoorbeeld na een botbreuk waarbij het bot door de huid steekt of bij een verwonding waarbij van buiten het lichaam een voorwerp in een bot terechtkomt.

Welke symptomen geeft het?

Osteomyelitis kan de volgende symptomen geven:

  • pijn op de plek van het ontstoken bot
  • koorts
  • zich ziek voelen
  • ontstaan van een fistel
    • kan een onfrisse lucht verspreiden

Wat is de behandeling?

De behandeling van osteomyelitis is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Meestal is sprake van een bacteriële infectie van het bot. In dat geval zal worden behandeld met antibiotica. Aangezien een antibioticum niet goed doordringt in het botweefsel zal vaak langer en met hogere doses worden behandeld dan gebruikelijk is bij behandeling van andere infecties. Vaak zal het antibioticum worden toegediend via een infuus.

Engelse vertaling

osteomyelitis

Synoniemen

Andere namen voor osteomyelitis zijn botontsteking, ontsteking van botweefsel, ontsteking in het skelet, ontstoken bot, infectie van het bot, bacteriële infectie van het bot en botinfectie.

Plaats een reactie