Osteitis fibrosa cystica

Wat is osteitis fibrosa cystica?

Osteitis fibrosa cystica is een aandoening van het skelet die wordt veroorzaakt door een afname van de hoeveelheid botweefsel in het skelet. Het botweefsel wordt hierbij vervangen door bindweefsel. Hierdoor neemt de botsterkte af. De aandoening wordt veroorzaakt door te snel werkende bijschildklieren (hyperparathyreoïdie).

Welke symptomen geeft het?

Klachten die kunnen voorkomen zijn het gevolg van het zwakker worden van de botten en het verhoogde calcium gehalte in het bloed. Mensen met osteitits fibrosa cystica kunnen daarom botbreuken oplopen, vaak zonder dat er een zware verwonding aan ten grondslag ligt. De overmaat aan calcium in het bloed kan leiden tot veel plassen, dorst, uitdroging, misselijkheid, verminderde eetlust en nierstenen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld met behulp van bloedonderzoek en beeldvormend onderzoek. Bij onderzoek van het bloed wordt een verhoogd calcium gehalte in het bloed (hypercalciëmie) gevonden. Ook het bijschildklierhormoon (PTH) gehalte in het bloed is verhoogd, evenals het gehalte alkalische fosfatase. Het fosfaat gehalte in het bloed kan verlaagd zijn. Op een röntgenfoto kunnen cystes (holtes) in het skelet zichtbaar zijn.

Wat is de oorzaak?

Osteitis fibrosa cystica wordt veroorzaakt door te snel werkende bijschildklieren. De medische naam hiervoor is hyperparathyreoïdie. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een gezwel van de bijschildklieren, zoals een bijschildklieradenoom. Hierbij wordt een overmaat aan bijschildklierhormoon (parathormoon, PTH) aangemaakt. Dit bijschildklierhormoon bevordert de activiteit van osteoclasten. Dat zijn cellen in het bot die de afbraak van botweefsel bevorderen. Kijk voor meer informatie over oorzaken van het ontstaan van te snel werkende bijschildklieren op de webpagina over hyperparathyreoïdie.

Wat is de behandeling?

De behandeling bestaat uit het behandeling van de onderliggende oorzaak voor de te snel werkende bijschildklieren.

Engelse vertaling

osteitis fibrosis cystica, OFC, osteitis fibrosa, osteodystrophia fibrosa, von Recklinghausen’s disease of bone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven