Nierbekkenkanker

Wat is nierbekkenkanker?

Nierbekkenkanker is een zeldzaam kwaadaardig gezwel dat ontstaat in het bekken van de nier.

De medische naam voor kanker in het nierbekken is ‘pyelumcarcinoom’.

Wat is de oorzaak?

Het is niet helemaal duidelijk waardoor deze tumor ontstaat. Wel is duidelijk dat roken een belangrijke risicofactor is voor het krijgen van kanker in het nierbekken. Bij sommige vormen van nierbekkenkanker lijkt de aanwezigheid van nierstenen een rol te kunnen spelen.

Hoe vaak komt het voor? Bij wie?

Nierbekkenkanker komt niet vaak voor. Jaarlijks krijgen in Nederland naar schatting zo’n 150-200 mensen kanker in het nierbekken. De aandoening komt vooral voor bij mensen boven de 50 jaar, en ongeveer 2,5x vaker bij mannen dan bij vrouwen.

Welke symptomen geeft het?

Niet iedereen met nierbekkenkanker heeft daarvan klachten. Als die er wel zijn kunnen de volgende klachten en afwijkingen voorkomen:

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De eerste aanwijzing voor het bestaan van nierbekkenkanker is meestal dat bij onderzoek van de urine (vaak voor een andere reden) bloed in de urine wordt aangetroffen. Ook kan de tumor bij toeval worden gevonden bij beeldvormend onderzoek (echoscopie, CT-scan, MRI-scan) dat vanwege een andere reden wordt gedaan.

Als bij iemand van boven de 50 jaar bloed in de urine wordt aangetroffen zal vaak beeldvormend onderzoek worden gedaan om uit te zoeken of er afwijkingen van de urinewegen zijn. Bij beeldvormend onderzoek zal dan een afwijking in de nier worden gevonden. Op de CT-scan hieronder is een gezwel zichtbaar in het nierbekken van de rechter nier (links op de foto).

nierbekkenkanker op CT-scan
Bron: Dr Ian Bickle, Radiopaedia.org, rID: 25450

 

Wat is de behandeling?

Nierbekkenkanker kan worden behandeld met antikankermiddelen (chemotherapie), bestraling (radiotherapie) en/of een operatie. De keuze van de behandeling is afhankelijk van de grootte van het gezwel en de mate waarin het gezwel is doorgegroeid in omliggend weefsel en/of uitgezaaid naar lymfeklieren of andere organen. De uiteindelijke keuze wordt meestal gedaan in overleg tussen uroloog, oncoloog en de patiënt.

Engelse vertaling

cancer of the renal pelvis, malignant neoplasm of renal pelvis

ICD10-code

C65

Synoniemen voor nierbekkenkanker zijn kanker van het nierbekken, nierbekkencarcinoom, pyelumcarcinoom, urotheelcelcarcinoom van het pyelium van de nier


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 7 november 2016
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 7 november 2016

Scroll naar boven