Wat is neurosyfilis?

Neurosyfilis is syfilis van het centrale zenuwstelsel (hersenen en/of ruggenmerg).

Welke symptomen kunnen optreden?

Neurosyfilis kan tot veel verschillende symptomen leiden. Meestal zijn enkele van onderstaande klachten aanwezig.

  • Slecht zien met beide ogen / slecht zien met een oog
  • Gehoorverlies aan beide oren / gehoorverlies aan een oor
  • Evenwichtsstoornissen, bijvoorbeeld wankel lopen
  • Tintelend of prikkend gevoel in de benen

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De arts kan op het spoor van de juiste diagnose komen door de combinatie van klachten, als die voorkomen bij iemand die in het verleden syfilis heeft doorgemaakt.

Bij lichamelijk onderzoek kunnen afwijkingen worden gevonden die wijzen op aantasting van het ruggenmerg, aantasting van de hersenen en/of uitval van hersenzenuwen.

De diagnose kan worden gesteld door antistoffen tegen de Treponema-bacterie aan te tonen in het hersenvocht. Ook is het aantal lymfocyten in het hersenvocht meestal flink verhoogd.

Andere talen

Engelse vertaling

neurosyphilis

Duitse vertaling

Neurolues

Synoniemen voor neurosyfilis zijn syfilis van het zenuwstelsel, syfilis van het centrale zenuwstelsel en neurolues.