Nefrocalcinose

Wat is nefrocalcinose?

Nefrocalcinose is verkalking van de nieren. Het kan ertoe leiden dat de nieren slechter gaan werken. Meestal wordt het ontdekt op een röntgenfoto van de buik. Er zijn veel verschillende oorzaken voor het ontstaan van nefrocalcinose.

Welke oorzaken zijn er?

Hieronder een lijst van oorzaken van nefrocalcinose. Het getal achter de oorzaak is een schatting van het aantal mensen dat jaarlijks vanwege die oorzaak verkalkingen in de nier(en) krijgt.

Symptomen nefrocalcinose

Verkalkingen in de nieren geven op zich meestal niet of nauwelijks symptomen. Als de verkalkingen zich uitbreiden kunnen de nieren op den duur slechter gaan werken. Ook kunnen niersteentjes ontstaan en klachten geven.

De volgende symptomen kunnen optreden:

De verkalkingen kunnen het gevolg zijn van een verhoogd calcium gehalte in het bloed (hypercalciëmie). Als dat het geval is kunnen symptomen optreden die het gevolg zijn van de hypercalciëmie. Klachten kunnen dan zijn:

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Nefrocalcinose wordt meestal bij toeval ontdekt als vanwege een andere reden een röntgenfoto van de buik wordt gemaakt. Hierop zijn de verkalkingen meestal goed zichtbaar.

Op de röntgenfoto hieronder zijn beide nieren verkalkt.

nefrocalcinose - verkalkte nieren - op röntgenfoto van de buik
Bron: Dr Ian Bickle

Voordat verkalkingen in de nier zichtbaar zijn op een röntgenfoto kunnen ze toch al aanwezig zijn. Dat kan alleen worden vastgesteld met behulp van een nierbiopsie. Hierbij wordt een klein stukje weefsel weggenomen uit de nier. Dit wordt door een patholoog-anatoom onder de microscoop bekeken. Daarbij zijn de verkalkingen zichtbaar.

Behalve op een röntgenfoto zijn verkalkingen van de nieren ook goed zichtbaar met echografie en op een CT-scan.

nefrocalcinose van de nier bij echografie
nefrocalcinose van de nier bij echografie (bron: Dr Hani Salam)

Wat is de behandeling?

De behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Als de oorzaak bijvoorbeeld een bijschildklieradenoom is kan de behandeling bestaan uit een operatie waarbij de bijschildkliertjes worden verwijderd.

Een verhoogd calcium gehalte in het bloed (hypercalciëmie) en een verhoogd calcium gehalte in de urine (hypercalciurie) kunnen met geneesmiddelen worden behandeld.

Als tevens nierstenen aanwezig zijn kan de daarvoor gebruikelijke therapie worden ingesteld.

Andere talen

Engelse vertaling

nephrocalcinosis

Duitse vertaling

Nephrokalzinose

Verder lezen / Referenties

  • S Habbig, BB Beck & B Hoppe, ‘Nephrocalcinosis and urolithiasis in children’, gepubliceerd in Kidney International van 2011; 80: pagina’s 1278-1291.

Synoniemen voor nefrocalcinose zijn calcinose van de nieren, kalkneerslag in de nieren, verkalking van de nieren, verkalking in de nieren, verkalkte nieren en kalkopslag in de nieren.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 22 februari 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 22 februari 2018

Plaats een reactie