Mycoplasma-pneumonie

Bijgewerkt op 23 januari 2018

Wat is een Mycoplasma-pneumonie?

Mycoplasma-pneumonie is een vrij vaak voorkomende vorm van longontstoking die wordt veroorzaakt door mycoplasmen. Mycoplasmen zijn micro-organismen die noch tot de bacteriën, noch tot de virussen behoren.

Bij wie komt het voor?

Mycoplasma-pneumonie komt vooral voor bij kinderen en jong volwassenen. De ziekte komt vooral voor in het najaar en de vroege winter. Maar ook gedurende de rest van het jaar kan de ziekte voorkomen. Soms komt de aandoening voor bij groepjes mensen die dicht op elkaar leven, zoals tijdens een schoolkamp, of binnen een gezin.

Symptomen Mycoplasma-pneumonie

Vaak verloopt een Mycoplasma-infectie zonder klachten. De volgende klachten kunnen optreden in het geval een infectie met mycoplasmen leidt tot een longontsteking:

Wat is de behandeling?

Bij kinderen veloopt een infectie met Myoplasma vaak zonder klachten. Bij volwassenen ontstaat vaak een longontsteking waarvoor opname in een ziekenhuis nodig kan zijn. In het ziekenhuis kunnen antibiotica via een infuus worden toegediend. Opname in het ziekenhuis is nodig zolang de antibiotica via het infuus worden gegeven en zolang de patient te ziek is om thuis te liggen.

Na het starten van de antibiotica kan het een paar dagen duren voordat verbetering optreedt. In eerste instantie kunnen de afwijkingen in de longen zich zelfs nog wat uitbreiden, wat kan leiden tot toename van de kortademigheid. Over het algemeen moet na een ziekenhuisopname voor Mycoplasma-pneumonie nog enkele weken thuis uitgeziekt worden om op kracht te komen.

Beloop en prognose

Mycoplasma-pneumonie is een betrekkelijk onschuldige aandoening die in de meeste gevallen vanzelf over zal gaan. Zonder behandeling kan de ziekte echter lang duren. Mycoplasma-pneumonie kan in sommige gevallen leiden tot hemolytische anemie. Ook kan soms, met name bij mensen met een verminderde afweer, de infectie zich uitbreiden tot het hart of de hersenvliezen.

Als iemand eenmaal een mycoplasmapneumonie heeft doorgemaakt wordt in principe levenslange weerstand opgebouwd. In het algemeen kan men dus niet nog een tweede keer dezelfde aandoening krijgen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De volgende onderzoeken kunnen helpen bij het stellen van de diagnose:

  • Röntgenonderzoek: op een röntgenfoto van de borst zijn afwijkingen aan de longen zichtbaar.
  • Kweek van opgehoest slijm: het is moeilijk om Mycoplasma pneumoniae te kweken maar desondanks kan de uitslag van een kweek helpen om de diagnose te bevestigen.
  • Bloedonderzoek: in het bloed zijn antistoffen tegen mycoplasmen aantoonbaar.

Synoniemen voor Mycoplasma-pneumonie zijn Mycoplasmapneumonie, en longontsteking door Mycoplasma pneumoniae.

Scroll naar boven