Multifocale choroïditis

Wat is multifocale choroïditis?

Multifocale choroïditis is een niet zo vaak voorkomende aandoening van het vaatvlies van het oog. Het kan worden veroorzaakt door een infectie. Meestal wordt echter geen onderliggende oorzaak gevonden. Dan wordt gesproken van idiopathische multifocale choroïditis. Deze vorm komt vooral voor bij jonge vrouwen.

Welke symptomen geeft het?

Mensen met multifocale choroïditis kunnen de volgende klachten krijgen:

  • afname van het gezichtsvermogen;
  • zien van een grijze of wazige vlek – dit wordt een scotoom genoemd;
  • vervormd zien van dingen – dit wordt metamorfopsie genoemd;
  • dingetjes zien zweven in het gezichtsveld;
  • overgevoeligheid voor licht – dit wordt fotofobie genoemd.

Wat is de oorzaak?

Multifocale choroïditis kan op verschillende manieren ontstaan. In de eerste plaats kan een infectieziekte de oorzaak zijn. Voorbeelden zijn tuberculose, brucellose, coccidiomycose en Candida-infectie. Ook kan het voorkomen als complicatie bij syfilis. Ten tweede kan multifocale choroïditis voorkomen bij zogenaamde granulomateuze ziekten, zoals bijvoorbeeld sarcoïdose.

Meestal wordt echter geen onderliggende oorzaak gevonden. In dat geval wordt gesproken van idiopathische multifocale choroïditis. Aangenomen wordt dat deze vorm een auto-immuunziekte is.

Hoe vaak komt het voor?

Er zijn geen exacte gegevens beschikbaar over het aantal mensen met multifocale choroïditis. Wij schatten dat deze diagnose jaarlijks in Nederland bij zo’n 50 mensen wordt gesteld.

Bij wie?

De idiopathische vorm van multifocale choroïditis komt vooral voor bij jonge vrouwen die bijziend zijn.

Andere talen

Engelse vertaling

multifocal choroiditis, idiopathic multifocal choroiditis, multifocal choroiditis with panuveitis, MFCPU, punctate inner choroidopathy, PIC

Verder lezen / Referenties

  • A Tavallali en LA Yannuzzi, ‘Idiopathic Multifocal Choroiditis‘, gepubliceerd als ‘Review Article’ in de Journal of Ophthalmic and Vision Research van 2016; 11: pagina’s 429-432.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven