Miskraam

Bijgewerkt op 7 december 2023

Wat is een miskraam?

Een miskraam is de uitdrijving van een nog niet levensvatbare vrucht uit de baarmoeder. De medische term voor miskraam is ‘spontane abortus’; dit in tegenstelling tot een zogenaamde ‘abortus provocatus’ waarbij de nog niet levensvatbare vrucht kunstmatig wordt uitgedreven. Wanneer meerdere keren achter elkaar een miskraam plaatsvindt wordt wel gesproken van een ‘herhaalde miskraam’ of ook wel ‘habituele’ of ‘recidiverende abortus’. Als criterium hiervoor wordt meestal gebruikt het voorkomen van twee (of drie) of meer achtereenvolgende miskramen. Habituele abortus komt voor bij 0.5-1% van de paren met kinderwens.

Welke oorzaken zijn?

Er zijn verschillende oorzaken voor het optreden van een miskraam. Meestal is er sprake van een genetische afwijking van het ongeboren kind. Er is mogelijk een verband tussen het optreden van een miskraam en het bestaan van factor XIII gebrek. Om de onderliggende oorzaak te achterhalen kan chromosoomonderzoek worden gedaan. Onderzoek naar genetische afwijkingen bij beide partners. Wanneer een van beide ouders drager blijkt te zijn van een afwijking in de chromosomen dan kan een volgende zwangerschap resulteren in herhaling van de miskraam,een gezond kind of eenkind met aangeboren afwijkingen. In zo’n geval wordt, bij een volgende zwangerschap, prenatale diagnostiek aanbevolen.

Synoniemen

spontane abortus, misgeboorte

Instanties

De volgende instantie kunnen helpen bij het beantwoorden van vragen en bij het zoeken van hulp en steun in de eigen omgeving:

  • Landelijk Steunpunt voor Rouwbegeleiding (LSR), Postbus 13189, 3507 LD Utrecht, tel: 030 – 234 38 68 (werkdagen 9-13 uur): Het LSR geeft informatie over rouw en verliesverwerking en is behulpzaam bij het zoeken naar hulpverleningsinstanties in de woonomgeving.
  • Landelijke Zelfhulporganisatie Ouders van een overleden kind, Postbus 418, 1400 AK Bussum, tel: 0252 – 37 06 04 (op werkdagen van 09.00-12.00, 14.00-17.00 en 19.00-22.00 uur): De Landelijke Zelfhulporganisatie Ouders van een Overleden Kind is een organisatie van ouders die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten. Dit wordt gedaan door ouders die zelf hun verlies, verdriet en isolement hebben doorworsteld en nu in staat zijn om anderen te helpen.
  • Stichting Freya, patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek, Postbus 476, 6600 AL Wijchen, tel/fax: 024 – 645 10 88, Landelijke patiëntenvereniging die vanuit ervaringsdeskundigheid een luisterend oor kan bieden en informatie verstrekken aan paren die ongewild kinderloos zijn. Freya kan ook bemiddelen bij lotgenotencontact voor problemen rond (herhaalde) miskramen.
  • FIOM, Stichting Ambulante FIOM, Centraal Bureau Kruisstraat 1, 5211 DT ’s-Hertogenbosch, tel: 073 – 612 88 21 fax: 073 -61 22 390: Een landelijke instelling voor hulpverlening bij vragen op het terrein van zwangerschap en ouderschap, met regionale vestigingen door het hele land. Behalve informatie biedt de stichting individuele hulp en organiseert zij groepsbijeenkomsten.
  • Aletta, het Landelijk Centrum voor Vrouwengezondheidszorg, Maliesingel 46, 3581 BM Utrecht, Telefoon informatie-centrum: 030 – 231 28 50 (di/wo van 14.00-17.00 uur, do van 10.00-13.00 uur): Aletta verschaft gerichte informatie aan vrouwelijke consumenten van de gezondheidszorg, zodat zij beter in staat zijn zelf keuzen te maken in kwesties van gezondheid en ziekte

Verder lezen

  • Marianne Cuisinier en Hettie Janssen. Met lege handen. Houten: Unieboek, 2e dr. 1997. ISBN 90 269 6699 7. Wiebe Braam en Martha van Buuren. Als je zwangerschap misloopt. Baarn: La Rivière 1995. ISBN 90 384 0365 8. Ann Oakley, Ann McPherson en Helen Robert. Soms gaat het mis. Kosmos Utrecht/Antwerpen 1985. ISBN 90 215 1231 9 (niet meer leverbaar).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven