Melk-alkalisyndroom

Bijgewerkt op 25 december 2020 door Simpto.nl

Wat is het melk-alkalisyndroom?

Het melk-alkalisyndroom is een aandoening waarbij het calcium gehalte in het bloed stijgt door inname van grote hoeveelheden calcium bevattende producten.

Wat is de oorzaak?

Het melk-alkalisyndroom wordt veroorzaakt door inname van grote hoeveelheden calcium. Dat kan het gevolg zijn van inname van bepaalde producten of voedingssupplementen die calcium bevatten, bijvoorbeeld Rennies. Het kan ook voorkomen ten gevolge van inname van grote hoeveelheden zuivel, bijvoorbeeld veel melk drinken.

Welke symptomen geeft het?

De klachten en verschijnselen bij mensen met het melk-alkalisyndroom worden voornamelijk veroorzaakt door het verhoogde calcium gehalte in het bloed (hypercalciëmie). De volgende klachten en verschijnselen kunnen voorkomen:

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld op grond van bloedonderzoek. De kenmerkende afwijkingen bij bloedonderzoek zijn een verhoogd calcium gehalte (hypercalciëmie), metabole alkalose en afwijkingen die passen bij slecht werkende nieren, zoals een verhoogd creatinine gehalte en een verhoogd ureum gehalte in het bloed.

Wat is de behandeling?

De behandeling van het melk-alkalisyndroom is erop gericht het calcium gehalte van het bloed omlaag te brengen. Dat betekent (1) stoppen met het innemen van de calcium-bevattende producten, (2) toedienen van vocht via een infuus direct in de bloedbaan, en eventueel (3) behandeling met geneesmiddelen die het calcium gehalte verlagen, zoals bijvoorbeeld denosumab of een bisfosfonaat. Soms kan het nodig zijn om tekorten aan kalium en/of magnesium aan te vullen.

Verder lezen / Referenties

Plaats een reactie