Mastitis carcinomatosa

Bijgewerkt op 4 juli 2018

Wat is mastitis carcinomatosa?

Mastitis carcinomatosa is een vorm van borstkanker. In plaats van dat er een duidelijk gezwel in de borst zitten de kwaadaardige cellen als het ware verspreid over een groot deel van de borst. Daardoor wordt vaak in eerste instantie gedacht dat het om een ontsteking van de borst (‘mastitis’) gaat. Pas later blijkt dan dat het om een kwaadaardige ziekte gaat.

Een andere naam voor mastitis carcinomatosa is inflammatoir mammacarcinoom. In het Engels wordt gesproken van ‘inflammatory breast cancer’.

Bij wie komt het voor?

De aandoening komt vooral voor bij vrouwen in de leeftijd van 35-65 jaar. In zeldzame gevallen komt het ook op andere leeftijden of bij mannen voor.

Welke symptomen geeft het?

De volgende symptomen kunnen voorkomen:

 • Rode verkleuring van de borst
 • Borst neemt toe in omvang
 • Verharding van de huid van de borst
 • Putjes in de huid van de borst (sinaasappelhuid)
 • Jeuk aan de borst
 • Ingetrokken tepel
 • Pijn aan de borst
 • De klachten reageren niet of onvoldoende op behandeling met antibiotica

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Bij lichamelijk onderzoek kan de arts de volgende aanwijzingen vinden voor mastitis carcinomatosa:

 • Vergrote borst
 • Borst voelt vaster aan, met verharding van de huid en eventueel lokale zwellingen
 • Borst is rood verkleurd

Bij verdenking op mastitis carcinomatosa kan de arts de volgende onderzoeken laten doen:

 • Biopsie van de borst: een stukje weefsel wordt verwijderd voor onderzoek door een patholoog-anatoom onder de miscroscoop; de patholoog-anatoom vindt ontstekingscellen, en meestal ook kankercellen in het biopt.
 • Echoscopie van de borst: hierop worden afwijkingen gezien die passen bij een ontsteking van de borst
 • Mammografie: dit is een röntgenonderzoek van de borst waarop het klierweefsel van de borst vaak onregelmatigheden vertoont

Welke complicaties kunnen optreden?

Mastitis carcinoma is een kwaadaardige ziekte die kan uitzaaien naar weefsels of organen elders in het lichaam. De meest voorkomende complicaties zijn uitzaaiing naar de lymfeklieren van de oksel, uitzaaiing naar de lever, uitzaaiing naar de longen, uitzaaiing naar het skelet, en uitzaaiing naar de hersenen.

Wat is de behandeling van mastitis carcinomatosa?

Behandeling is afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte. De volgende behandelopties komen in aanmerking:

 • Chirurgische verwijdering van de borst (mastectomie)
 • Chirurgische verwijdering van aangetaste lymfeklieren in de oksel
 • Chemotherapie
 • Bestraling (radiotherapie)

Hoe ernstig is het?

Mastitis carcinomatosa is een ernstige ziekte met een slechte prognose. Van de mensen bij wie deze diagnose wordt gesteld is na vijf jaar gemiddeld 30-40% nog in leven. De prognose is slechter naarmate de aandoening later wordt herkend. De kans dat er dan al uitzaaiingen elders in het lichaam zijn is dan namelijk groter dan wanneer de aandoening snel wordt herkend. Uitgezaaide mastitis carcinomatosa is veel moeilijker te behandelend dan niet-uitgezaaide. Bij vrouwen na de overgang is de prognose iets slechter als ze overgewicht hebben. De prognose is ook afhankelijk van de zogenaamde hormoonreceptorstatus van het gezwel. Hiermee wordt bedoeld de mate waarin de tumorcellen receptoren bevatten voor bepaalde hormonen.

Referenties

D.J.P. van Uden et al., ‘Klinische les: Mastitis als uiting van een maligniteit‘; Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2014; 4 oktober; 158(40): p. 1720-1724


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 5 oktober 2014
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 5 oktober 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven