Maligne hypertensie

Bijgewerkt op 8 december 2021

Wat is maligne hypertensie?

Maligne hypertensie is een aandoening waarbij de bloeddruk zo hoog is dat onomkeerbare schade aan organen kan ontstaan. Het gaat dan vooral om nieren, hersenen en ogen (netvlies). Schade aan deze organen kan verschillende klachten geven.

De term ‘maligne hypertensie’ wordt tegenwoordig niet veel meer gebruikt. Er wordt nu vaak gesproken met de Engelse termen ‘hypertensive urgency’ en ‘hypertensive emergency’. In het geval van een ‘hypertensive urgency’ is alleen sprake van een sterk verhoogde bloeddruk. In het geval van een ‘hypertensive emergency’ is er ook schade aan organen. In dat geval wordt de patiënt vaak direct op de intensive care afdeling opgenomen.

Wat is de oorzaak?

Vaak is de oorzaak niet duidelijk. Soms is er een onderliggende oorzaak. Voorbeelden van aandoeningen die maligne hypertensie kunnen geven zijn feochromocytoom, SLE, HUS, en TTP. Ook het stoppen met het gebruik van geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk (antihypertensiva) kan een oorzaak zijn.

Welke symptomen geeft het?

De volgende symptomen kunnen optreden:

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Bij het meten van de bloeddruk is de onderwaarde hoger dan 110 mmHg. De bovenwaarde is hoger dan 180 mmHg. Meestal zijn bij een dergelijke hoge bloeddruk ook afwijkingen zichtbaar aan het netvlies van het oog. Om dit te zien zal de arts met een zogenaamde funduscoop in het oog moeten kijken.

Wat is de behandeling?

Na het vaststellen van de aandoening moet direct begonnen worden met behandeling. Het doel van de behandeling is om de bloeddruk geleidelijk te verlagen. Dit gebeurt met geneesmiddelen, zogenaamde antihypertensiva. Het meest gebruikte middel is labetalol. Soms wordt nitroprusside gebruikt.

Welke complicaties kunnen optreden?

Complicaties zijn nadelige effecten van een ziekte of aandoening. Een ernstige complicatie die kan optreden bij maligne hypertensie is aantasting van de hersenen door de hoge bloeddruk. Dit wordt ‘hypertensieve encefalopathie‘ genoemd. Hypertensieve encefalopathie kan leiden tot zwelling van de hersenen (hersenoedeem). Dat kan leiden tot klachten als hoofdpijn, duizeligheid, verlies van bewustzijn en zelfs epileptische aanvallen.

Andere complicaties die regelmatig optreden zijn slecht werkende nieren (nierfalen) en aantasting van het netvlies (retinopathie). Aantasting van het netvlies kan in ernstige gevallen leiden tot blindheid. Aantasting van de nieren kan in ernstige gevallen leiden tot volledige uitval van de werking van de nieren. Hierdoor worden patiënten afhankelijk van nierfunctievervangende therapie. Dat betekent meerdere keren per week aan de nierdialyse of een niertransplantatie.


Engelse term

hypertensive crisis, hypertensive urgency, hypertensive emergency, malignant hypertension

Synoniemen

Andere namen voor maligne hypertensie zijn hypertensieve crisis, hypertensief noodgeval, en geaccelereerde hypertensie.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 24 november 2015
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 24 juni 2020


3 gedachten over “Maligne hypertensie”

  1. Allicht 2 jaar later, maar dit dient met uw huisarts in beraming genomen te worden. Hij/zij zal bekijken of calciumantagonisten (nefidipine) wellicht optioneel kan zijn.

  2. J. van Marsbergen

    Ik kan niet tegen betablokkers die eindigen op “lol” zoals labetolol enz.
    Een alternatief?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven