Wat is een longontsteking?

Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. De infectie wordt meestal veroorzaakt door micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. De aandoening leidt tot klachten als koorts, hoesten en kortademigheid.

De medische naam voor longontsteking is ‘pneumonie’.

Symptomen longontsteking

De verschijnselen van een longontsteking zijn afhankelijk van het micro-organisme dat de ontsteking veroorzaakt. Over het algemeen komen de volgende klachten vaak voor:

Wat is de oorzaak?

Longontsteking begint vaak met een verkoudheid of een griep. Wanneer de afweer onvoldoende is kan vervolgens een ontsteking van de longen ontstaan.

Ontsteking van de longen kan worden veroorzaakt door een infectie met bacterieën, virussen, of schimmels. De meest voorkomende bacteriële infecties zijn die door stafylococcen, pneumococcen en Haemophilus influenzae.

Virale longontsteking wordt vaak veroorzaakt door het adenovirus of het RS-virus.

Een schimmelinfectie van de longen komt niet vaak voor. Als dat wel het geval is is dat meestal bij mensen met een verminderde weerstand.

Soms wordt longontsteking veroorzaakt door mycoplasma, een speciaal soort micro-organisme. Dan wordt gesproken van een ‘mycoplasma-pneumonie‘.

Soms wordt longontsteking niet door een micro-organisme veroorzaakt maar bijvoorbeeld door herhaaldelijk verslikken of inademing van etsende stoffen. Als longontsteking het gevolg is van verslikken spreekt men van een ‘verslikpneumonie’.

Risicofactoren

De kans op het ontstaan van een longontsteking is groter bij vernauwing van de luchtwegen in de longen, bijvoorbeeld door ophoping van slijm of door een tumor.

Ook zal een longontsteking sneller ontstaan als de luchtwegen niet goed worden geventileerd; dit is het geval bij niet goed doorademen. Dit kan voorkomen bij neurologische ziektebeelden zoals myastenie.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De arts kan de diagnose ‘longontsteking’ stellen op grond van lichamelijk onderzoek en een röntgenfoto van de longen. Om vast te stellen welk micro-organisme de longontsteking veroorzaakt is het nodig een kweek van opgehoest slijm te verrichten. Dit is van belang om de juiste behandeling in te stellen.

Wat is de behandeling?

De behandeling van longontsteking is afhankelijk van de verwekker. Longontsteking die wordt veroorzaakt door bacteriën wordt behandeld met antibiotica.

Synoniemen van longontsteking zijn ‘ontsteking van de longen’ en ‘pneumonie’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *