Longontsteking

Bijgewerkt op 15 oktober 2021

Wat is een longontsteking?

Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. De infectie wordt meestal veroorzaakt door micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. De aandoening leidt tot klachten als koorts, hoesten en kortademigheid. De medische naam voor longontsteking is ‘pneumonie’.

Welke symptomen geeft het?

De verschijnselen van een longontsteking zijn afhankelijk van het micro-organisme dat de ontsteking veroorzaakt. Over het algemeen komen de volgende klachten vaak voor:

Wat is de oorzaak?

Longontsteking begint vaak met een verkoudheid of een griep. Wanneer de afweer onvoldoende is kan vervolgens een ontsteking van de longen ontstaan.

Ontsteking van de longen kan worden veroorzaakt door een infectie met bacteriën, virussen, of schimmels. Als de ontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën wordt gesproken van een bacteriële pneumonie. De meest voorkomende bacteriële infecties zijn die door stafylococcen, pneumococcen en Haemophilus influenzae.

Als de ontsteking wordt veroorzaakt door een virus wordt gesproken van een virale pneumonie. Virale pneumonie wordt vaak veroorzaakt door het adenovirus of het RS-virus. Ook herpesvirussen en het cytomegalovirus kunnen een ontsteking van de longen veroorzaken.

Een schimmelinfectie van de longen komt niet vaak voor. Als dat wel het geval is is dat meestal bij mensen met een verminderde weerstand. Soms wordt longontsteking veroorzaakt door mycoplasma, een speciaal soort micro-organisme. Dan wordt gesproken van een ‘mycoplasma-pneumonie‘.

Soms wordt de aandoening niet door een micro-organisme veroorzaakt maar bijvoorbeeld door herhaaldelijk verslikken of inademing van etsende stoffen. Als een ontsteking van de longen het gevolg is van verslikken spreekt men van een ‘verslikpneumonie’.

Als een longontsteking buiten het ziekenhuis is opgelopen spreken artsen van een ‘community-acquired pneumonie’. Als de aandoening in het ziekenhuis is opgelopen wordt gesproken van een ‘nosocomiale pneumonie’.

Risicofactoren

De kans op het ontstaan van een longontsteking is groter bij vernauwing van de luchtwegen in de longen, bijvoorbeeld door ophoping van slijm of door een tumor.

Ook zal een ontsteking van de longen sneller ontstaan als de luchtwegen niet goed worden geventileerd; dit is het geval bij niet goed doorademen. Dit kan voorkomen bij bepaalde neurologische ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld myastenie.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld op grond van lichamelijk onderzoek en een röntgenfoto van de longen. Om vast te stellen welk micro-organisme de longontsteking veroorzaakt is het nodig een kweek van opgehoest slijm te verrichten. Dit is van belang om de juiste behandeling in te stellen.

Wat is de behandeling?

De behandeling is afhankelijk van de verwekker. Longontsteking die wordt veroorzaakt door bacteriën wordt behandeld met antibiotica.

Engelse vertaling

pneumonia

Duitse vertaling

Lungenentzündung

Synoniemen

Andere namen voor longontsteking zijn ‘ontsteking van de longen’ en ‘pneumonie’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven