Immersion pulmonary edema

Bijgewerkt op 27 maart 2023

Wat is immersion pulmonary edema?

Immersion pulmonary edema is de engelse term voor een ernstige aandoening waarbij zich vocht in de longen ophoopt tijdens zwemmen of duiken.

Wat is de oorzaak?

Immersion pulmonary edema ontstaat doordat vocht vanuit de kleine bloedvaten van de longen lekt naar de longblaasjes. Hierdoor komt de uitwisseling van zuurstof tussen ingeademde lucht en het bloed in gevaar. Dit veroorzaakt kortademigheid en hoesten. Waarom vocht uit de bloedvaatjes lekt is niet goed duidelijk. Wel zijn een aantal risicofactoren voor de aandoening bekend, waaronder:

 • zware lichamelijke inspanning tijdens het zwemmen of duiken
 • stress tijdens het zwemmen of duiken
 • het dragen van een wetsuit of duikpak
 • zwemmen of duiken in koud water
 • hoge bloeddruk
 • aandoening aan het hart

Welke symptomen geeft het?

Immersion pulmonary edema kan tot de volgende klachten en ziekteverschijnselen leiden:

 • hoesten
 • kortademigheid
 • rommelend gevoel in de borstkas
 • veranderd gedrag

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld op grond van de klachten, de omstandigheden waaronder de symptomen optreden, bloedonderzoek en beeldvormend onderzoek.

Bloedonderzoek

Meestal is het zuurstof gehalte van slagaderlijk bloed verlaagd.

Beeldvormend onderzoek

Op een rontgenfoto van de borstkas (X-thorax) zijn afwijkingen zichtbaar die passen bij longoedeem. Dit hoeft echter niet bij iedereen met deze aandoening zichtbaar te zijn.

Wat is de behandeling?

Behandeling bestaat uit het staken van de activiteiten in het water, en vervolgens opwarmen. Bij de meeste mensen met immersion pulmonary edema verdwijnen de klachten vervolgens binnen 48 uur. In ernstige gevallen zal opname in het ziekenhuis nodig zijn. Daar kan extra zuurstof worden toegediend en eventueel kunstmatig worden beademd. Het longoedeem kan worden behandeld met diuretica (plasmiddelen) en bloedvatverwijdende middelen (vasodilatoren).

Preventie

Voor mensen met hoge bloeddruk is het van belang de hoge bloeddruk goed te behandelen, bijvoorbeeld met ACE-remmers. Hoge bloeddruk is namelijk een risicofactor voor het ontstaan van immersion pulmonary edema.

Engelse vertaling

immersion pulmonary edema, swimming-induced pulmonary edema, SIPE , pulmonary edema of immersion, pulmonary oedema of immersion

Verder lezen / Referenties

 • TH Hylkema, S Been-Buck, ‘Een man met dyspneu tijdens duiken‘, gepubliceerd in de rubriek ‘Diagnose in beeld’ van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 23 maart 2023; 167(12): pagina 37.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven