Longemfyseem

Wat is longemfyseem?

Longemfyseem is een ziekte waarbij de longen langzaam hun elasticiteit verliezen. Meestal wordt dit veroorzaakt door langdurig roken. Door het verlies van elasticiteit van de longen wordt het moeilijker om zuurstof op te nemen in het bloed en zullen patiënten kortademig worden.

Oorzaak longemfyseem

Roken en longemfyseem

De belangrijkste risicofactor voor het krijgen van longemfyseem is het roken van sigaretten. Het inhaleren van de rook leidt tot ontsteking van longweefsel (de longblaasjes). De ontstekingscellen scheiden bepaalde stoffen uit die het longweefsel afbreken. Deze stoffen worden elastasen genoemd. Onder normale omstandigheden worden deze enzymen geremd door andere stoffen, onder andere de stof alfa1-antitrypsine. Bij mensen met emfyseem gebeurt dit niet of minder. Het gevolg is dat de longblaasjes beschadigd raken.

De beschadigde longblaasjes verliezen hun elasticiteit. Gezonde longen hebben een bepaalde elasticiteit waardoor ze in staat zijn volledig uit te zetten en weer samen te trekken. Deze elasticiteit wordt steeds minder als de longblaasjes uitgerekt raken of zelfs barsten. Het belangrijkste kenmerk van emfyseem is kortademigheid. De kortademigheid zal, naarmate het longweefsel elasticiteit verlies, die in de loop der jaren langzaam erger zal worden.

Alfa1-antitrypsine-deficiëntie

Mensen met een tekort aan deze stof krijgen longemfyseem. De aandoening waarbij een tekort aan alfa1-antitrypsine voorkomt wordt alfa1-antitrypsine-deficiëntie genoemd. Dit is een niet zo vaak voorkomende aandoening.

Bij wie komt het voor?

De aandoening komt vooral voor bij mannen van middelbare of hogere leeftijd die veel roken of gerookt hebben. Dit geldt niet voor de vorm van emfyseem die wordt veroorzaakt door alfa1-antitrypsinedeficiëntie.

Symptomen longemfyseem

De volgende klachten kunnen optreden:

  • Kortademigheid
    • neemt toe in de loop der jaren
    • komt aanvankelijk alleen voor bij inspanning, later ook in rust
  • Vaak een diepe, of tonvormige borstkas; de borstkas is voor-achterwaarts gemeten groter dan normaal
  • Soms tuiten van de lippen bij ademhalen
  • Soms aanhoudend opgeven van slijm

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Lichamelijk onderzoek

Bij lichamelijk onderzoek kan de arts verschillen-de aanwijzingen vinden die kunnen wijzen op longemfyseem. Zo kan bij het bekloppen van de borstkas al gehoord worden dat de hoeveelheid longweefsel verminderd is. Verder kan met de stethoscoop gehoord wor-den dat het geluid van de ademhaling zachter is dan normaal. Ook is de uitademing langer hoorbaar dan normaal.

Röntgenfoto van de borst

Op een röntgenfoto van de borst is te zien dat het longweefsel dunner is dan normaal. Ook zijn de longen als het ware uitgezakt in de zin dat de ondergrens van de longen lager staat dan normaal.

Longfunctieonderzoek

Bij dit onderzoek zijn bepaalde afwijkingen meetbaar die passen bij longemfyseem. Meestal is de totale longcapaciteit vergroot en is de snelheid van uitademen verlaagd. Dit laatste wordt ook wel de expiratiesnelheid genoemd en wordt gemeten als de zogenaamde ‘forced expiratory volume in one second’ (FEV1), ofwel de ‘expiratoire één-secondewaarde’.

Behandeling longemfyseem

Tekst volgt

Beloop

Longemfyseem wordt langzaamaan steeds erger. Meestal leidt dit vanaf ongeveer het 30ste levensjaar tot klachten. De kortademigheid neemt dan geleidelijk toe. Bij rokers is het beloop ernstiger omdat de afwijkingen aan de longen door het roken bevorderd worden. Als complicatie van longemfyseem kan, vooral op oudere leeftijd, een klaplong (pneumothorax) ontstaan. Ook zijn mensen met longemfyseem gevoeliger voor het oplopen van bacteriële infecties van de luchtwegen. Verder kunnen oudere mensen die langdurig behandeld zijn met corticosteroïden botontkalking van de ribben hebben en daardoor snel een gebroken rib oplopen.

Engelse term

pulmonary emphysema

Synoniemen

emfyseem, pulmonaal emfyseem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *