Laryngocele

Bijgewerkt op 24 juli 2016

Wat is een laryngocele?

Een laryngocele is een uitstulping die vanuit het strottenhoofd kan uitpuilen naar de hals. Hierdoor kan een zwelling in de hals ontstaan. Deze zwelling kan op het omgevende weefsel drukken en zo klachten veroorzaken.

laryngocele
(bron: M da Cunha Pinto)

Wat is de oorzaak?

Een laryngocele kan aangeboren of verworven zijn. Verworven laryngoceles ontstaan meestal door een verhoogde druk in het strottenhoofd. Ze komen daardoor vaak voor bij mensen die beroepshalve veel en hard moeten blazen, zoals glasblazers of muzikanten die een trompet of ander blaasinstrument bespelen. Ook door hard hoesten kan de druk in het strottenhoofd toenemen. Daarom wordt de aandoening ook wel gezien bij mensen met aandoeningen van longen, zoals bijvoorbeeld chronische bronchitis.

Hoe vaak komt het voor?

Laryngoceles zijn zeldzaam. Jaarlijks worden er in Nederland slechts enkele tot enkele tientallen ontdekt.

Bij wie?

De verworven laryngocele komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, en vooral op middelbare leeftijd.

Welke klachten geeft het?

Een laryngocele geeft niet altijd klachten. Als die er wel zijn kunnen de volgende klachten optreden.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Bij lichamelijk onderzoek zal de arts vaak een zachte zwelling in de hals voelen. Bij kijkonderzoek van het strottenhoofd (laryngoscopie) kunnen soms afwijkingen aan de valse stembanden worden gezien. Als vervolgens een CT-scan wordt gemaakt zal de laryngocele zichtbaar zijn als een met lucht en/of vocht (pus) gevulde holte in de hals. Zie afbeelding hieronder.

laryngocele op CT-scan
bron: Newport Voice & Swallowing

Wat is de behandeling?

Behandeling is alleen nodig als de aandoening aanhoudend klachten veroorzaakt. In dat geval kan de uitstulping door een operatie verwijderd worden. Een dergelijke operatie wordt meestal uitgevoerd door een KNO-arts.

Wat is het beloop?

Doordat de holte in verbinding staat met de luchtwegen kunnen bacteriën binnendringen. Dit kan leiden tot een infectie. Er wordt dan gesproken van een ‘geïnfecteerde laryngocele‘. Als die veel pus bevat wordt gesproken van een ‘laryngopyelocele’.

Engelse vertaling

laryngocele

ICD10-code

Q31.3

Verder lezen / referenties

Meer informatie over deze aandoening kunt u lezen op de (duitstalige) Wikipedia-pagina.

Scroll naar boven