Kindermishandeling

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is het aanbrengen van geestelijke of lichamelijke schade aan kinderen in de thuissituatie. Hieronder vallen ook verwaarlozing en emotionele mishandeling.

Hoe vaak komt het voor?

Geschat wordt dat minimaal 3% van de kinderen te maken heeft met enige vorm van mishandeling. Omdat kindermishandeling niet altijd aan het licht komt is het exacte aantal kinderen dat mishandeld wordt niet bekend.

Welke symptomen geeft het?

Kindermishandeling kan tot zeer veel verschillende symptomen en ziekteverschijnselen leiden. In de eerste plaats zijn er de symptomen van lichamelijk letsel, waaronder pijnklachten, blauwe plekken en botbreuken. Daarnaast kan het mishandelde kind ook veranderd gedrag en een veranderde stemming vertonen.

Hoe wordt het vastgesteld?

Soms wordt kindermishandeling vastgesteld door mensen in de directe omgeving van het kind, bijvoorbeeld gezinsleden, vriendjes, buren of een leerkracht. Voor zorgverleners (huisarts, medisch specialist, verpleegkundige etc.) geldt dat ze alert moeten zijn op een aantal kenmerken die op kindermishandeling zouden kunnen wijzen, waaronder:

  • het herhaaldelijk oplopen van lichamelijk letsel
  • moeilijke thuissituatie

Wat te doen?

Melden van kindermishandeling

Veilig Thuis geeft advies als u kindermishandeling vermoedt. Iedereen kan het verschil maken voor een kind wat slachtoffer is van kindermishandeling. Het is daarom belangrijk dat u zo snel mogelijk in actie komt als u kindermishandeling vermoedt. Twijfelt u of ergens sprake is van kindermishandeling? Bel dan (anoniem) met Veilig Thuis (0800 – 2000) voor advies. Dit kan altijd, ook als u vermoedt dat er geen sprake is van opzet. Of als u niet zeker weet of er wel sprake is van kindermishandeling. Veilig Thuis kan u advies geven over wat u kunt doen om het kind te helpen.

Engelse vertaling

child abuse, child maltreatment

‘Battered child syndrome’ is de engelse benaming lichamelijke en geestelijke kenmerken die optreden bij kinderen die blootstaan aan ernstige kindermishandeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven