Myxoedeemcoma

Bijgewerkt op 7 mei 2024

Wat is myxoedeemcoma?

Myxoedeemcoma is een ernstige vorm van hypothyreoïdie (slecht werkende schildklier) die kan leiden tot verwardheid en verlies van bewustzijn. Het kan ontstaan bij mensen met een slecht werkende schildklier (hypothyreoïdie) die een zware infectie, hartaanval, beroerte of andere ernstige aandoening krijgen. Mensen met myxoedeemcoma moeten in het ziekenhuis worden opgenomen voor behandeling.

Welke symptomen geeft het?

De volgende klachten en ziekteverschijnselen kunnen voorkomen:

Hoe vaak komt het voor?

Myxoedeemcoma is een zeldzame aandoening. Wij schatten dat het in Nederland jaarlijks bij hooguit enkele tientallen mensen wordt vastgesteld. De meeste mensen zijn ouder dan 50 jaar als ze myxoedeemcoma krijgen.

Wat is de oorzaak?

Myxoedeemcoma kan ontstaan als mensen met hypothyreoïdie ernstig ziek worden. Aandoeningen die myxoedeemcoma kunnen uitlokken zijn onder andere longontsteking, urosepsis, hartfalen, hartaanval, maagbloeding, cellulitis en beroerte. Ook ernstige verwondingen, verbrandingen en grote operaties kunnen leiden tot myxoedeemcoma.

Verder kan myxoedeemcoma ontstaan onder bepaalde omstandigheden, zoals koude omgevingstemperatuur of het gebruik van bepaalde medicijnen. Medicijnen waarvan bekend is dat ze myxoedeemcoma kunnen uitlokken zijn onder andere lithium, amiodaron en fenytoïne.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De arts kan vermoeden dat er sprake is van myxoedeemcoma als iemand die een slecht werkende schildklier heeft plotseling sterk achteruit gaat. Vaak kan ook een uitlokkende factor hiervoor worden aangewezen.

Wat is de behandeling?

Myxoedeemcoma is een ernstige aandoening. Daarom worden mensen bij wie deze diagnose wordt vermoed opgenomen op de intensive care afdeling van het ziekenhuis. Daar wordt een infuus ingebracht. Indien nodig kan ook worden beademd. Met geneesmiddelen zal worden geprobeerd de werking van de schildklier te verbeteren. Daarnaast zullen uitlokkende factoren indien mogelijk worden aangepakt.

Engelse vertaling

myxedema coma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven