Hoesthoofdpijn

Bijgewerkt op 16 mei 2024

Wat is hoesthoofdpijn?

Hoesthoofdpijn is hoofdpijn die optreedt bij drukverhoging in het hoofd, bijvoorbeeld door hoesten, niezen, persen, of vooroverbuigen.

Wat is de oorzaak?

Hoesthoofdpijn kan op zichzelf bestaan, dus zonder onderliggende oorzaak. In dat geval wordt gesproken van primaire hoesthoofdpijn.

Daarnaast kan hoesthoofdpijn ontstaan ten gevolge van bepaalde afwijkingen in het hoofd. In dat geval wordt gesproken van secundaire hoesthoofdpijn.

Onderliggende oorzaken voor secundaire hoesthoofdpijn kunnen zijn:

  • Chiari-malformatie
  • lage hersendruk
  • verwijding van bloedvat in de hersenen (cerebraal aneurysma)
  • afsluiting van een halsslagader
  • hersentumor

Welke symptomen geeft het?

Hoesthoofdpijn leidt tot hoofdpijn bij hoesten, niezen, persen en/of vooroverbuigen. Vaak is de hoofdpijn stekend van aard en zit het aan de voorkant van het hoofd.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld op grond van de klachten. Om onderscheid te maken tussen primaire en secundaire hoesthoofdpijn is aanvullend onderzoek nodig. Meestal wordt hiervoor een CT-scan of MRI-scan van de hersenen gemaakt. Hierop zijn de meeste afwijkingen die secundaire hoesthoofdpijn kunnen veroorzaken zichtbaar. Pas als hierbij geen afwijkingen worden gezien kan de diagnose ‘primaire hoesthoofdpijn’ worden gesteld.

Wat verder kan helpen om de diagnose te bevestigen is een proefbehandeling met indometacine. Bij vrijwel alle mensen met hoesthoofdpijn zal gebruik van indometacine verlichting van de klachten geven. Als dat niet het geval is moet worden getwijfeld aan de diagnose.

Wat is de behandeling?

Hoesthoofdpijn wordt meestal behandeld met indometacine en een protonpompremmer, zoals bijvoorbeeld omeprazol. De dosering indometacine is 25 mg tot maximaal 150 mg per dag. De protonpompremmer is bedoeld om schade aan het maagslijmvlies door indometacine tegen te gaan. Het heeft dus geen direct effect op de hoesthoofdpijn zelf.

Na zes maanden kan worden geprobeerd de medicatie af te bouwen. Bij sommigen zullen de klachten wegblijven. Bij anderen zullen ze terugkomen. In het laatste geval kan de medicatie opnieuw gestart worden.

Engelse vertaling

cough headache

Verder lezen / Referenties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven