Hemolytische anemie

Wat is hemolytische anemie?

Hemolytische anemie is een vorm van bloedarmoede die wordt veroorzaakt doordat rode bloedcellen kapot gaan. Het kapotgaan van rode bloedcellen wordt ‘hemolyse‘ genoemd. Als door hemolyse meer rode bloedcellen worden afgebroken dan er nieuwe door het beenmerg worden aangemaakt ontstaat op den duur bloedarmoede.

Welke oorzaken zijn er?

Er zijn veel oorzaken voor het ontstaan van hemolytische anemie. Meestal worden deze oorzaken onderverdeeld in erfelijke oorzaken en verworven oorzaken.

Voorbeelden van erfelijke oorzaken voor hemolytische anemie zijn:

Voorbeelden van verworven oorzaken voor hemolytische anemie zijn:

Welke symptomen geeft het?

De volgende symptomen kunnen optreden bij deze aandoening:

  • aanhoudende moeheid
  • bleek gezicht
  • kortademigheid bij inspanning
  • symptomen van geelzucht:
    • gelige verkleuring van de huid
    • gele ogen

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld met behulp van bloedonderzoek en eventueel beeldvormend onderzoek.

Bloedonderzoek

Bij bloedonderzoek kunnen de volgende afwijkingen worden gevonden:

Beeldvormend onderzoek

Door de afbraak van grote hoeveelheden rode bloedcellen zal de milt harder moeten werken. Hierdoor kan miltvergroting (splenomegalie) optreden. Dit is goed zichtbaar bij echografie.

Wat is de behandeling?

De behandeling van hemolytische anemie is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Als er sprake is van ernstige bloedarmoede kan een bloedtransfusie worden gegeven.

toediening van erytrocyten kan nodig zijn bij ernstige acute hemolytische anemie
toediening van erytrocyten kan nodig zijn bij ernstige acute hemolytische anemie (bron: Midnightsnack)

Wat is het beloop?

Ernstige gevallen van aanhoudende hemolytische anemie kunnen leiden tot hartfalen. Andere complicaties die kunnen ontstaan zijn galstenen en pulmonale hypertensie (verhoogde bloeddruk in de longslagader).

Andere talen

Engelse vertaling

hemolytic anemia


Plaats een reactie