Hashimoto encefalopathie

Bijgewerkt op 18 februari 2020 door Simpto.nl

Wat is Hashimoto encefalopathie?

Hashimoto encefalopathie is een aandoening van de hersenen die voorkomt bij mensen met de ziekte van Hashimoto.

Een belangrijk kenmerk van de ziekte is dat die goed behandeld kan worden met corticosteroïden. Daarom wordt de aandoening in het engels ook wel ‘steroid responsive encephalopathy associated with autoimmune thyroiditis’, of kortweg ‘SREAT’, genoemd. Een andere naam voor de aandoening is Hashimoto encefalitis.

In het bloed van mensen met Hashimoto encefalopathie worden antistoffen tegen schildkliercellen aangetroffen. De aandoening wordt daarom gezien als een auto-immuunziekte.

Symptomen

Hashimoto encefalopathie kan tot veel verschillende klachten leiden. De volgende klachten en verschijnselen komen het meest voor:

De klachten komen vaak voor in aanvallen of episodes.

Diagnose

Er bestaat geen test waarmee de diagnose gesteld kan worden. De diagnose wordt meestal gesteld als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er zijn klachten en/of afwijkingen die bij aantasting van de hersenen (encefalopathie) kunnen passen;
  • In het bloed worden antilichamen tegen schildklierweefsel aangetroffen;
  • Andere oorzaken voor encefalopathie zijn uitgesloten;
  • De klachten en/of afwijkingen reageren goed op behandeling met corticosteroïden.

Bloedonderzoek

Vaak zal bloedonderzoek worden gedaan. Hierbij kunnen de ontstekingswaarden verhoogd zijn. Ook is vaak het TSH-gehalte verhoogd.

Bij bloedonderzoek worden altijd antilichamen tegen schildklierweefsel aangetroffen.

Beeldvormend onderzoek

Vaak zijn op een MRI-scan van de hersenen geen afwijkingen zichtbaar. Soms kunnen afwijkingen zichtbaar zijn die passen bij encefalopathie.

Hersenonderzoek

Bij elektroencefalografie (EEG) worden vaak afwijkingen gezien.

Hashimoto encefalopathie - EEG-onderzoek
Bron: Baburov

Behandeling

Net als de meeste andere auto-immuunziekten wordt Hashimoto-encefalopathie behandeld met corticosteroïden. Als corticosteroïden onvoldoende werkzaam zijn of niet kunnen worden gebruikt komen andere afweeronderdrukkende geneesmiddelen in aanmerking. Voorbeelden zijn azathioprine, methotrexaat, en cyclofosfamide.

Behandeling met corticosteroïden begint met toediening van methylprednisolon direct in de bloedvaten (intraveneus). Na enige tijd wordt dan vaak overgegaan op prednison tabletten.

Als er epileptische aanvallen zijn worden ook anti-epileptica voorgeschreven.

Oorzaak

De oorzaak van Hashimoto encefalopathie is niet precies bekend. Volgens sommige onderzoekers wordt de aandoening veroorzaakt doordat antistoffen die gericht zijn tegen schildkliercellen ook hersencellen aanvallen. Dit zou dan verspreid door de hersenen een ontstekingsreactie veroorzaken.

Beloop

Mensen met Hashimoto encefalopathie hebben langdurig behandeling nodig. Zonder behandeling kan de ziekte leiden tot bewustzijnsverlies en coma.

Engelse vertaling

Hashimoto’s encephalopathy, steroid responsive encephalopathy associated with autoimmune thyroiditis, SREAT, en steroid-responsive encephalopathy associated with Hashimoto thyroiditis.

Verder lezen / Referenties

  • P Castillo ea, ‘Steroid-Responsive Encephalopathy Associated With Autoimmune Thyroiditis’, gepubliceerd in de Archives of Neurology van Februari 2006; 63(2): pagina’s 197-202.

Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 17 december 2017
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 17 december 2017


Synoniemen voor Hashimoto encefalopathie zijn Hashimoto encefalitis, encefalopathie van Hashimoto, encefalopathie Hashimoto, hersenziekte van Hashimoto, aantasting van de hersenen bij Hashimoto.