Guyon kanaal syndroom

Bijgewerkt op 31 mei 2022

Wat is het Guyon kanaal syndroom?

Het Guyon kanaal syndroom is een aandoening waarbij de elleboogzenuw (nervus ulnaris) ter hoogte van de pols in de knel komt in het zogenaamde kanaal van Guyon. Dit geeft klachten als tintelingen of een doof gevoel in de pink en de ringvinger. Andere namen voor deze aandoening zijn logesyndroom van Guyon en ulnaire tunnel syndroom. De aandoening is genoemd naar de franse chirurg Dr Jean Casimir Félix Guyon (1831-1920). Hij beschreef de aandoening als eerste.

Dr Jean Casimir Felix Guyon - naamgever van het Guyon kanaal syndroom
Dr Jean Casimir Felix Guyon – naamgever van het Guyon kanaal syndroom

Wat is de oorzaak?

De elleboogzenuw is één van de drie grote zenuwen die vanuit de nek, via de arm naar de hand lopen. De elleboogzenuw passeert daarbij de pols. Naast de zenuw lopen daar ook pezen en botten. De pezen en zenuwen worden beschermd door banden (ligamenten) die rondom de pols liggen. Door al deze structuren is er weinig ruimte in de pols. Dat betekent dat bij zwelling van één of meerdere structuren de zenuwen in de knel kunnen komen. Dit kan leiden tot klachten. In het geval van het Guyon kanaal syndroom zit de nervus ulnaris bekneld in het zogenaamde kanaal van Guyon, aan de pinkzijde van de pols.

lokatie van de beknelling van de nervus ulnaris is in het kanaal van Guyon, ter hoogte van de pinkzijde van de pols – bron: Harrygouvas, Wikimedia

Het is niet altijd duidelijk wat precies de beknelling in de pols veroorzaakt. Wel is duidelijk dat een aantal activiteiten en omstandigheden een verhoogde kans geven op het ontstaan van dit syndroom. Voorbeelden van dergelijke risicofactoren zijn slijtage van het polsgewricht (artrose van het polsgewricht), ganglioncyste van de pols, langdurig werken met vibrerende apparaten, vetgezwel (lipoom) in de pols, gebroken os hamatum (haakvormig beentje) en ontsteking in het polsgewricht (synovitis van het polsgewricht). Ook kan langdurig fietsen leiden tot beknelling van zenuwen in de pols. Dit wordt veroorzaakt door langdurige druk van handen en pols op het fietsstuur. In zeldzame gevallen wordt de beknelling veroorzaakt door trombose in een slagader in de pols (arteria ulnaris), met als gevolg stuwing van bloed en daardoor zwelling. Dit komt voor bij het zogenaamde hypothenar hamer syndroom.

Hoe vaak komt het voor?

Het Guyon kanaal syndroom komt niet zo vaak voor. Het komt veel minder vaak voor dan het cubitale tunnel syndroom, waarbij de elleboogzenuw in de elleboog bekneld raakt. Wij hebben geen exacte cijfers over het voorkomen van het Guyon kanaal syndroom maar schatten dat het jaarlijks in Nederland zo’n 400 keer wordt vastgesteld.

Welke symptomen geeft het?

Mensen met het Guyon kanaal syndroom kunnen de volgende klachten hebben:

  • gevoelsstoornissen:
    • tintelingen in de pink en de ringvinger
    • doof gevoel in de pink en de ringvinger
  • pijn in de pink en de ringvinger
  • minder kracht in de hand:
    • moeite met hard knijpen / grijpen met de hand

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden vermoed op grond van de symptomen, de bevindingen bij lichamelijk onderzoek en de resultaten van beeldvormend onderzoek. De diagnose kan worden bevestigd met behulp van zenuwgeleidingsonderzoek. Daarbij wordt een vertraagde zenuwgeleiding in de nervus ulnaris (elleboogzenuw) gevonden.

Beeldvormend onderzoek is van belang om een onderliggende oorzaak te achterhalen. Zo kunnen een röntgenfoto en een CT-scan van de hand een breuk van het haakvormig beentje (os hamatum fractuur) aan het licht brengen. Met behulp van een MRI-scan kan een ganglioncyste of een lipoom in beeld worden gebracht. Trombose van de arteria ulnaris kan worden gevonden met behulp van echo-doppler onderzoek of angiografie.

Wat is de behandeling?

Er zijn verschillende manieren waarop het Guyon kanaal syndroom van worden behandeld. In de eerste plaats kan in het acute stadium gekoeld worden met ijspakkingen. Daarnaast dienen activiteiten die de klachten verergeren te worden vermeden. Daarna kan de pols worden geïmmobiliseerd met een brace of een spalk. De arts kan eventueel ontstekingsremmende pijnstillers voorschrijven, zoals bijvoorbeeld NSAIDs (ibuprofen, naproxen etc.). Wanneer deze maatregelen niet of onvoldoende helpen kan de arts overwegen om een injectie met corticosteroïden te geven. Als ook dat niet helpt kan worden besloten om middels een operatie de beknelling van de elleboogzenuw op te heffen. Deze ingreep wordt decompressie van de nervus ulnaris genoemd. Een dergelijke operatie wordt meestal uitgevoerd door een handchirurg. Dat is een plastisch chirurg die gespecialiseerd is in operaties aan handen en polsen.

BehandelingHoe werkt het?
Rustrust vermindert de irritatie en zwelling, waardoor beknelling van de zenuw afneemt
Koelenkoelen vermindert de zwelling waardoor beknelling van de zenuw afneemt
NSAIDsverminderen pijn en ontsteking, waardoor zwelling afneemt
Spalken / Bracevermindert gebruikt van de hand en pols waardoor irritatie en zwelling afnemen
Corticosteroïdinjectievermindert ontsteking en zwelling, waardoor beknelling van de zenuw afneemt
Operatieneemt onderliggende oorzaak weg, bijv. ganglion; schept ruimte voor de zenuw
Behandelingsmogelijkheden voor Guyon kanaal syndroom

Het gebruik van NSAIDs en corticosteroïdinjecties bij de behandeling van Guyon kanaal syndroom wordt door sommige behandelaars betwijfeld. De keuze voor een behandeling is afhankelijk van de ernst en de duur van de symptomen en van de onderliggende oorzaak.

Decompressie van de nervus ulnaris

Deze operatie gebeurt vaak onder lokale verdoving of verdoving via een zogenaamd axillair block. Bij deze laatste vorm van verdoving wordt een anesthesiemiddel in de oksel ingespoten. Hierna is de gehele arm verdoofd. Vervolgens zal de chirurg een kleine snede (incisie) maken aan de palmzijde van de pols. Hierbij worden de bandjes (ligamenten) die bij de beknelling zijn betrokken doorgenomen. Het gaat dan om de ligamenten die onderdeel uitmaken van het zogenaamde kanaal van Guyon. Door deze ligamenten door te nemen zal meer ruimte in de pols ontstaan. Hierdoor wordt de beknelling opgeheven. Als een onderliggende oorzaak van de beknelling aanwezig is, bijvoorbeeld een ganglion van de pols, dan zal deze worden weggenomen. Daarna wordt de wond gesloten in verbonden.

Synoniemen

logesyndroom van Guyon, ulnaire tunnel syndroom, Guyon kanaalsyndroom

Engelse vertaling

Guyon’s canal syndrome, Guyon canal syndrome, ulnar tunnel syndrome, handlebar palsy

Verder lezen / Referenties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven