Graft-versus-host disease

Wat is graft-versus-host disease?

Graft-versus-host disease – vaak afgekort tot ‘GVHD’ – is een aandoening die kan voorkomen bij mensen die een transplantatie hebben gehad. Het is dus een complicatie die kan optreden bij transplantaties, met name beenmergtransplantaties. De nederlandse naam voor graft-versus-host disease is ‘omgekeerde afstotingsreactie’.

Wat is de oorzaak?

Graft-versus-host disease wordt veroorzaakt doordat afweercellen in het getransplanteerde orgaan een afweerreactie veroorzaken tegen weefsels van degene die het orgaan gekregen heeft. De afweercellen vallen als het ware de ontvanger van het orgaan aan.

Graft-versus-host disease wordt vooral gezien als complicatie van stamceltransplantaties. De aandoening kan echter ook voorkomen als complicatie van orgaantransplantaties, zoals niertransplantatie, levertransplantatie en harttransplantatie.

Welke klachten geeft het?

Graft-versus-host disease kan tot verschillende symptomen leiden. De meest voorkomende zijn:

  • zich niet lekker voelen (malaise)
  • koorts
  • ontsteking van de huid
  • oogontsteking
  • leverontsteking (hepatitis)
  • ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis)
  • ontsteking in het maag-darm-kanaal

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Als een aantal van bovengenoemde klachten optreden bij iemand die een (beenmerg)transplantatie heeft gehad zal de behandelend arts direct denken aan de mogelijkheid van graft-versus-host disease.

Wat is de behandeling?

Graft-versus-host disease is een reactie is van het afweersysteem. De behandeling bestaat uit toediening van geneesmiddelen die het afweersysteem onderdrukken. Dergelijke middelen worden immunosuppressiva genoemd. Veel gebruikte middelen zijn corticosteroïden, zoals bijvoorbeeld prednison.

Kijk voor een uitgebreid overzicht van geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken op de webpagina over immunosuppressiva.

Synoniemen

Andere namen voor graft-versus-host disease zijn graft-versus-host-ziekte, graft vs host disease, graft vs host ziekte, gvhd, gvh-ziekte, omgekeerde afstoting en omgekeerde afstotingsreactie.

Andere talen

Engelse vertaling

graft-versus-host disease

Plaats een reactie