Gedraaide eierstok

Bijgewerkt op 13 april 2024

Wat is een gedraaide eierstok?

Een gedraaide eierstok is een aandoening waarbij de eierstok (het ovarium) zich draait in de buik. Dit kan leiden tot afknellen van de bloedtoevoer naar de eierstok. Hierdoor ontstaan vaak heftige buikklachten linksonder of rechtsonder in de buik. De medische naam voor deze aandoening is torsie van het ovarium of torsio ovarii.

Wat is de oorzaak?

De kans op het ontstaan van een gedraaide eierstok is verhoogd als de eierstok vergroot is, bijvoorbeeld door een eierstokcyste. Andere risicofactoren zijn zwangerschap, vruchtbaarheidsbehandeling (zoals IVF) en een gezwel in de eierstok (ovariumtumor).

Welke symptomen geeft het?

Een gedraaide eierstok (torsie van het ovarium) kan tot de volgende klachten leiden:

  • buikpijn
    • de pijn zit meestal linksonder of rechtsonder in de buik, afhankelijk van of de linker of rechter eierstok is gedraaid
    • de pijn is vaak koliekachtig (krampachtig)
    • soms pijn in de zij die uitstraalt naar rechtsonder / linksonder in de buik
  • misselijkheid
  • braken

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt meestal vermoed op grond van de klachten, de resultaten van laboratoriumonderzoek, de bevindingen bij lichamelijk onderzoek en de resultaten van beeldvormend onderzoek.

Bloedonderzoek

Bij bloedonderzoek zijn de zogenaamde ontstekingsparameters vaak verhoogd. Dat betekent een verhoogd CRP-gehalte en een toename van het aantal witte bloedcellen (leukocytose).

Beeldvormend onderzoek

Bij beeldvormend onderzoek is de eierstok vaak vergroot. Kenmerkend is dat bij echodoppler-onderzoek de doorbloeding van de eierstok door de draaiing verminderd of afwezig is. Dit is niet altijd direct duidelijk. Daarom kan het ook gebeuren dat de diagnose pas wordt bevestigd tijdens een operatie.

Wat is de behandeling?

Draaiing van de eierstok wordt behandeld door een gynecoloog. De behandeling bestaat meestal uit een operatie. Tijdens de operatie kan de eierstok worden teruggedraaid en vervolgens worden vastgezet. De gynecoloog kan echter ook besluiten om de eierstok in z’n geheel te verwijderen.

Synoniemen

Andere namen voor een gedraaide eierstok zijn draaiing van de eierstok, getordeerde eierstok, getordeerd ovarium getordeerd adnex, torsie van de eierstok, torsie van het ovarium en torsio ovarii.

Engelse vertaling

ovarian torsion

Verder lezen / Referenties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven