Gedraaide eierstok

Bijgewerkt op 3 november 2023 door Simpto.nl

Wat is een gedraaide eierstok?

Een gedraaide eierstok is een aandoening waarbij de eierstok (het ovarium) zich draait in de buik. Dit kan leiden tot afknellen van de bloedtoevoer naar de eierstok. Hierdoor ontstaan vaak heftige buikklachten linksonder of rechtsonder in de buik. De medische naam voor deze aandoening is torsie van het ovarium of torsio ovarii.

Wat is de oorzaak?

De kans op het ontstaan van een gedraaide eierstok is verhoogd als de eierstok vergroot is, bijvoorbeeld door een eierstokcyste. Andere risicofactoren zijn zwangerschap, vruchtbaarheidsbehandeling (zoals IVF) en een gezwel in de eierstok (ovariumtumor).

Welke symptomen geeft het?

Een gedraaide eierstok (torsie van het ovarium) kan tot de volgende klachten leiden:

  • buikpijn
    • de pijn zit meestal linksonder of rechtsonder in de buik, afhankelijk van of de linker of rechter eierstok is gedraaid
    • de pijn is vaak koliekachtig (krampachtig)
    • soms pijn in de zij die uitstraalt naar rechtsonder / linksonder in de buik
  • misselijkheid
  • braken

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt meestal vermoed op grond van de klachten, de bevindingen bij lichamelijk onderzoek en de resultaten van beeldvormend onderzoek. Bij beeldvormend onderzoek is de eierstok vaak vergroot. De diagnose kan vaak pas worden bevestigd tijdens een operatie.

Wat is de behandeling?

Draaiing van de eierstok wordt behandeld door een gynecoloog. De behandeling bestaat meestal uit een operatie. Tijdens de operatie kan de eierstok worden teruggedraaid en vervolgens worden vastgezet. De gynecoloog kan echter ook besluiten om de eierstok in z’n geheel te verwijderen.

Synoniemen

Andere namen voor een gedraaide eierstok zijn draaiing van de eierstok, getordeerde eierstok, getordeerd ovarium getordeerd adnex, torsie van de eierstok, torsie van het ovarium en torsio ovarii.

Engelse vertaling

ovarian torsion

Verder lezen / Referenties

  • MJG Andriessen, LAM Santegoets, ‘Een zwangere met acute buikpijn‘, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 27 juli 2023; 167: pagina 23.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven