Gastroparese

Bijgewerkt op 21 november 2022

BetekenisGastroparese is een aandoening waarbij, na een maaltijd, voedsel te langzaam vanuit de maag naar de dunne darm passeert, zonder dat er sprake is van een vernauwing. De aandoening wordt ook wel maagverlamming genoemd.
KlachtenGastroparese hoeft geen klachten te geven. Symptomen die voor kunnen komen zijn vol gevoel in de bovenbuik, snel varzadigd tijdens de maaltijd, misselijkheid en braken.
OorzaakMaagverlamming wordt vaak veroorzaakt door gebruik van bepaalde medicijnen of andere middelen. Geneesmiddelen die de maaglediging vertragen zijn onder andere levodopa, morfine, tricyclische antidepressiva, anticholinerge middelen en fenothiazinederivaten. Naast morfine kunnen ook andere opiumpreparaten de maaglediging vertragen. Verder kan maagverlamming voorkomen bij mensen met suikerziekte. Dit wordt ‘diabetische gastroparese’ genoemd. Ook na een operatie aan de maag kan maagverlamming voorkomen. Minder vaak voorkomende redenen voor het optreden van maagverlamming zijn de ziekte van Parkinson en anorexia nervosa. Bij een grote groep mensen zal echter nooit een oorzaak worden gevonden. Dan wordt gesproken van ‘idiopathische gastroparese’. Er zijn echter aanwijzingen dat virussen die de zenuwen van de maag aantasten hier een rol spelen.
Onderzoek door de artsDe arts zal in eerste instantie proberen de oorzaak van de slechte lediging van de maag te achterhalen. Hiervoor is het van belang te weten welke medicijnen en/of drugs gebruikt worden. Vervolgens zal bloedonderzoek aan kunnen tonen of er sprake is van een stoornis van elektrolyten.
Welke arts?Internist / gastro-enteroloog
Behandeling en preventieMeestal zal worden begonnen met een geneesmiddel dat de maagontlediging bevordert. Als zo’n middel aanslaat zal het vaak langdurig moeten worden gebruikt. Bij diabetische gastroparese kan worden behandeld met cisapride, eventueel samen met domperidon. Een ander middel dat effectief kan zijn is erythromycine.
Medische vakterm gastroparese
Engelse term gastroparesis
Verwante ziektebeelden diabetische gastroparese
Verder lezen 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven